TENK:n lausunto NRA:lle 1000ptr rajoitusasiasta

TURVALLISUUSTEKNIIKAN NEUVOTTELUKUNTA                 5.7.2007

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry
PL 419
00151 Helsinki

 

Viite: NRA ry:n lausunto 26.06.2007

Turvallisuustekniikan neuvottelukunta (TENK) on valmistellut kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannon mukaisesti vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (ns. kemikaaliturvallisuuslaki) (390/2005) soveltamisalaan kuuluvia uusia valtioneuvoston asetuksia. Toimeksiantoon kuului myös räjähdeasetuksen (473/1993) uusiminen.

Turvallisuustekniikan neuvottelukunta on 27.6.2007 lähettänyt kauppa- ja teollisuusministeriölle laatimansa neljä kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvaa asetusehdotusta, mukaan lukien ehdotuksen valtioneuvoston asetukseksi räjähteistä. Räjähteitä koskevassa asetuksessa ei ole esitetty merkittäviä muutoksia ampuma-aseiden patruunoiden säilytysmääriin. Ehdotuksessa säilytystä koskeva momentti on seuraavassa muodossa:

“Asuinhuoneistossa saa säilyttää lukitussa paikassa yhteensä enintään 2 kg ruutia, enintään 20 000 käsiaseissa, työkaluissa tai lähetyspistooleissa käytettävää patruunaa tai niiden sytytysnallia sekä enintään 2 kg ilotulitusvälineitä ja muita pyroteknisiä välineitä.”

Kauppa- ja teollisuusministeriön on tarkoitus lähettää edellä mainitut neljä asetusehdotusta lausunnolle sekä viranomaisille että edunvalvontatahoille elokuussa 2007.

Tapani Koivumäki
puheenjohtaja

Matti Alasalmi
pääsihteeri

Tiedoksi

                 Kauppa- ja Teollisuusministeriö
Turvatekniikan keskus