Suomen Aseseppien Yhdistys ry:n lausunto ampuma-aselain muuttamisesta

NRA ry saattoi tyytyväisenä havaita, että Suomen Aseseppien Yhdistys ry on antanut lausunnon hallituksen esitykseen ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Aseseppien lausunto sisältää mm. huomiot useista perustuslain vastaisuuksista ja sen, että esitys on vaikeaselkoinen ja keskeneräinen.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana Suomen Aseseppien Yhdistys ry on myös huomannut, että esitys muistuttaa paljon eduskunnan hallintovaliokuntaan vuonna 1996 pysähtynyttä vastaavaa esitystä (HE81/1996). Kyseisen esityksen allekirjoittajanahan oli myös samainen Jouni Laiho. Tuskin lienee sattumaa, että nyt samainen henkilö yrittää hyväksyttää uudestaan asioita, mitkä eivät vuonna 1996 menneet läpi.

Suomen Aseseppien Yhdistys ry näkee ainoaksi vahtoehdoksi, että esitys hylätään kokonaisuudessaan huonosti valmisteltuna, puutteellisena ja virheellisenä – samoin kuin ovat todenneet muutkin suoraselkäiset lausunnonantajat.

Lukekaa Suomen Aseseppien Yhdistys ry:n lausunto sivuiltamme tästä klikkaamalla!
(Lausunto julkistettu Suomen Aseseppien Yhdistys ry:n luvalla)

NRA ry:n hallitus