PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI XII

12.12.

KOMISSION DIREKTIIVIT

Useimmille Euroopan Unionin kansalaisille on epäselvää, millä tavoin EU:n Komissio antaa uusia direktiivejä tai millä perusteella voimassaolevia direktiivejä esitetään muutettavan! Direktiivin valmisteluun vaikuttavat eri jäsenvaltioiden viranomaiset “asiantuntijoina” ja intressipiirien edustajat omana ryhmänään. Lobbauksen merkitys on suuri, sillä varakkaimmat taustavaikuttajat saavat helpoimmin tuloksia direktiivin valmistelussa, kuin pienet ja vähän rahallista vaikutusvaltaa omaavat ryhmät. Komissaareilla on mahdollisuus integraation nimissä valmistella jopa oman isänmaansa edun vastaisia esityksiä, siitä erinomainen esimerkki on komissaari Jyrki Katainen.

Parlamentin jäsenet edustavat ainoastaan nimellisesti omia jäsenvaltioitaan, sillä se ryhmä mihin kuulutaan, määrittelee todellisuudessa toiminnan suuntaviivat. Monille suomalaisille on vasta vuosien jälkeen paljastunut, että jokainen suomalainen meppi on todellisuudessa ainoastaan parlamenttiryhmänsä enemmistön mukana toimiva! Erityisen suuri pettymys on ollut perussuomalaisten toimiminen konservatiivien ryhmässä, sillä aikaisemmat tavoitteet ja puheet ovat täydellisesti ristiriidassa tehtyjen poliittisten päätösten kanssa. Maahan muuttoon kriittisesti suhtautunut puolue ja kansalaisten äänillä “jytkyn” saavuttaneet perussuomalaiset ovat osoittautuneet helposti muokattaviksi integraation kannattajiksi. Perussuomalaisten eduskuntaryhmässä on jäljellä ainoastaan 2-5 “nuivaa”!

NRA ry:n jäsenistön keskuudessa on ihmetelty erityisesti puolustusministeri Jussi Niinistön nykyistä suhtautumista asedirektiivin muutoksen hyväksymiseen, sillä minkäänlaista irtiottoa hallituksen direktiiviä koskevasta kannasta ei ole havaittu. Isänmaalliset esiintymiset ja itsenäisyyden muistopäivän puheet on syytä unohtaa, totuus on se, että yksikään perussuomalainen vaikuttaja ei ole uhannut hallituskriisillä! Suomen talous on täysin kuralla ja samaan aikaan EU on valmis jatkamaan Venäjän vastaisia pakotteita. Isänmaan asialla ei ole yksikään ministeri, vaan kaikki toimenpiteet määritellään Brysselissä. On täysin syytä epäillä, että jatkettuun yhteiskuntapetokseen ovat syyllistyneet Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja koko Valtioneuvosto.

Oman kansansa pettäneet voivat hyvin, vaikka ennen vuotta 1995 valmisteltu valtiopetos koskee edelleen useita poliittisissa tehtävissä vielä toimivia ja aikaisemmin toimineita. Martti Ahtisaari oli toiminnassaan ainoastaan kansainvälisen pankkitoiminnan omistajien etua ajanut politiikko ja hän on osoittautunut miljardööri George Soroksen etua ajavaksi. Eduskunnassa vuosina 1989 – 1994 toimineista kansanedustajista useimmat olivat tietämättömiä tulevien päätösten merkityksestä Suomelle ja sen kansalaisille, ainoastaan valiokuntien puheenjohtajilla, sekä hallituksen jäsenillä oli käsitys valtiopetoksen luonteesta. Ainoa ministeri Ahon hallituksessa oli Toimi Kankaanniemi, joka ymmärsi perustuslain vastaisen liittymissopimuksen merkityksen Suomelle.

Suomen asema on merkittävästi heikentynyt EU:n jäsenvaltiona, sillä oikeusvaltioperiaate on unohdettu, oikeuslaitosta ei ole kehitetty ja tärkein, eli perustuslakituomioistuin on edelleen perustamatta. EU:n Komission valta on suoraan verrattavissa entisen Neuvostoliiton politbyroon valta-asemaan ja Suomen osalta heikot hallitukset, ilman historiallisten tosiasioiden tuntemista ovat pahentaneet kansalaisten asemaa ratkaisevasti. Suomi on kaikilla mittareilla mitattuna eräs EU:n heikoimmin menestyvistä valtioista, mitä rasittaa kasvava valtion velka ja maahantunkeutujista syntyvät kustannukset. On täysin vastoin todellisuutta puhua Pisa-menestyksestä tai uusista toimialueista, toivo tulevaisuudesta on sammunut. Suomalainen virkakoneisto jauhaa suomalaisista viimeisetkin voimat direktiivien puristuksessa!

KANSALLISVALTION MERKITYKSESTÄ

Euroopassa Ranska on vanhimpia kansallisvaltioita ja kuitenkin Euroopan Unionin jäsenenä se on joutunut Saksan toimien seurauksena kärsimään kasvavasta maahantunkeutujien määrästä. Ranskan siirtomavalta on osittain vaikuttanut Ranskassa Islamin merkityksen kasvuun, mutta perinteisesti katolisen maan kansalaiset ovat pystyneet säilyttämään suhteensa kristillisiin arvoihin. Kansallisvaltioksi palauttaminen onnistuu Ranskassa helpommin kuin Saksassa, sillä Saksa on edelleen miehitetty valtio. Saksassa protestanttien ja katolisten suhde on muuttunut naispappeuden vuoksi tulehtuneeksi, sillä protestantit ovat myös selkeämmin olleet hyväksymässä kristillisten arvojen mädättämistä, kuten samaa sukupuolta olevien avioliitot, sekä adoptio-oikeudet.

Saksassa Islamia tunnustavat turkkilaisten siirtolaisten jälkeläiset ovat suhteellisen hyvin integroituneet saksalaiseen yhteiskuntaan! Seka-avioliitot ovat olleet vain pieni ongelma ennen Islamin uutta aaltoa, eli Irakin sodan vaikutuksesta Saksaan tulleita ryhmiä. Liittokansleri Angela Merkel oli vielä 2010 sitä mieltä, että monikulttuurisuus ei onnistu Saksassa, mutta muutamassa vuodessa amerikkalaiset pankkiirit saivat hänet muuttamaan mieltään. Angela Merkelin toimien seurauksena taloudellisesti tuettu Saksan itäinen osa on joutunut raskaan maahantunkeutumisen kohteeksi, mikä seikka on johtamassa sisällissotaan lähivuosien aikana. Miljoonien maahan tunkeutujien laumat ovat aiheuttaneet rikosaallon erityisesti naisia kohtaan, miksi, voimme kysyä?

Euroopassa kansallisvaltion voima ja merkitys perustuu maan historiaan, kulttuuriin, sekä siellä asuvan kansan omiin erityisiin ominaisuuksiin, kuten ahkeruus, tekninen etevyys ja saavutukset esim. lääketieteessä. Euroopan Unioni on parhaillaan tuhoamassa kansallisvaltioiden kansallisia erityispiirteitä, pakkoasuttamalla maahantunkeutujien laumoilla ja hyväksymällä väkivallan kansalaisia kohtaan. Erityisen omituinen on Unionin suhtautuminen kansallisvaltioissa toimiviin kansallismielisiin, sillä heidän leimaamisensa “natseiksi” on vähintään omituista. EU:n Komission tulkinnat sananvapauden käyttämisestä muistuttavat meitä sosialistisista diktatuureista, joiden esimerkkeinä Euroopassa olivat DDR, Romania, Bulgaria, Albania ja Titon johtama Jugoslavia.

EU:n Komission suhde nykyiseen Venäjän Federaatioon on mielenkiintoinen ja hyvin ristiriitainen, sillä venäläisiä ei voi nimittää millään perusteella “natseiksi” tai “fasisteiksi”, kuitenkin Venäjällä kansallismielisyys on kaiken poliittisen toiminnan taustalla. Oikeus kansalliseen identiteettiin perustuu Euroopassa sotien ja poliittisten päätösten perusteella muodostettujen rajojen olemassaoloon! Suomen valtion rajat ovat vuosisatojen aikana muodostuneita ja täällä asuvalla kansalla on oma erityislaatuinen kielensä. Suomalaisten kansallinen identiteetti yritetään vihervasemmiston tuella ja Komission päätöksillä tuhota, eräs keino on maan asuttaminen uusilla Lähi-Idästä kotoisin olevilla Islamia tunnustavilla ihmisillä! Haluammeko me menettää kansallisen itsemääräämisoikeuden lopullisesti. Suomessa on valmistauduttava kansallisvaltion kansalaisten oikeuksien palauttamiseen!

Runo K. Kurko

puheenjohtaja