PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI X

1810

AMPUMAHARRASTUKSEN TULEVAISUUS SUOMESSA

Euroopan Unionissa on ampuma-asedirektiivin muutosten vuoksi vuodesta 1991 lähtien kansalliseen lainsäädäntöön haluttu implementoida harrastustoimintaa selkeästi rajoittavia vaatimuksia. Ampuma-aseisiin liitetty demonisointi on alkujaan YK:n piiristä lähtenyttä ja asevastaisten kansalaisjärjestöjen tuella saatettu myös EU:n Komission tärkeäksi agendaksi. Poliitikot kansallisella tasolla ovat mielellään allekirjoittaneet lisääntyviä rajoituksia sisältäviä ampuma-aselakeja, ymmärtämättä tekojensa vaikutusta edustamiensa ihmisten jokapäiväiseen elämään ja harrastustoimintaan. Ampuma-aseiden omistamisen oikeus kuuluu läheisesti ihmisen oikeuteen myös puolustaa itseään ja läheisiään laittomia, väkivaltaisia hyökkäyksiä vastaan.

Ampuma-aseiden demonisointiin liittyy läheisesti henkirikostilastojen väärinkäyttö EU:ssa, sillä terroristien suorittamat laittomilla ampuma-aseilla tehdyt iskut eivät millään tavoin ole rinnasteisia niihin henkirikoksiin, mitkä ovat kantaväestön suorittamia kyseisessä EU:n jäsenvaltiossa. Las Vegasissa country-musiikkitapahtumassa suoritettu joukkomurha on mahdollisen tekijän tai tekijöiden suhteen edelleen avoin rikostutkinta! Liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei ole syytä tehdä käytetyistä asetyypeistä, sillä eräiden tutkimusten mukaan ampujia saattoi olla jopa useampia kuin yksi. Asetyypin demonisointi on mielenkiintoista, mikäli tutustumme todellisiin henkirikostilastoihin USA:ssa ja Suomessa!

USA:ssa FBI:n Uniform Crime Report (UCR) vuodelta 2016 osoittaa, että 4 kertaa enemmän ihmisiä surmataan USA:ssa erilaisilla teräaseilla 1604 kpl, kuin kivääreillä 374 kpl. Paljain käsin, potkimalla tai kuristamalla surmattiin 654 ihmistä vuonna 2016. Koska suomalaiset poliitikot ovat tietämättömiä ja yleisesti välinpitämättömiä hankkiakseen todellista tietoa Suomessa tehdyistä henkirikoksista, niin on syytä tarkastella vuoden 2016 tilastoa Suomessa. Optulan mukaan 98 ihmistä kuoli henkirikoksen uhrina vuonna 2016. Teräasetta käytettiin 24 % tapauksista. Mielenkiintoista on se, että kaikista henkirikoksista ajalla 2010-2015 käytettiin ampuma-asetta vain 15 % kaikista henkirikoksista. Laillisilla ampuma-aseilla surmattiin vain 27 % ampuma-aseilla surmatuista. Teräaseista keittiöveitsi oli yleisin surmaväline.

Surmavälineenä veitsi on helpoimmin hankittu ja Suomessa keittiöveitsien osuus surmissa on merkittävä, kuitenkaan keittiöveitsien kieltämistä ei ole vakavasti harkittu! Suomalaisten surmatilastoissa ennen maahan laittomasti tulleiden suorittamia henkirikoksia, suoritettiin teot yleensä uhrin asunnossa, harvoin julkisella paikalla. Alkoholilla on huomattava osuus suomalaisten suorittamissa henkirikoksissa, myös merkittävä tekijä on ns. jatkettu itsemurha, eli perheenjäsenten surmaaminen itsemurhaa edeltävänä tekona. Ampumaharrastuksen tulevaisuuden kannalta henkirikostilasto ei anna mitään perusteita aselakien tiukentamiselle, vaan ongelmien ratkaisuksi voidaan ainoastaan esittää terveydenhoitojärjestelmän kehittämistä havaitsemaan mahdolliset riskihenkilöt.

Eliitin suunnaton pelko kansallisvaltioiden kansalaisia kohtaan on ainoa selittävä tekijä aselainsäädännön kiristämiselle. Valitettavasti Suomessa asealan toimijat, lukuun ottamatta Suomen Asehistoriallista Seuraa ja NRA ry:tä ainoastaan myöntyvät yhä kiristyvään viranomaisten valvontaan. Poliitikkojen on hyvä nukkua yönsä, sillä suurimpien järjestöjen johtoon on valikoitu poliittisesti “valveutuneita”! On hyvä muistaa Jokelan ja Kauhajoen tapahtumien tausta, eli Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen käyttö molemmissa tapauksissa, jolloin SSRI-lääkitystä käyttäneet henkilöt saivat aseluvat. Seminaarien anti on valitettavan huono, sillä helmikuussa 2017 järjestetyn Ampumaharrastusfoorumin tilaisuuden ainoa asiapohjainen ja kriittinen esitys oli ASE-lehden päätoimittajan Jussi Peltolan esitys. Nöyryys ja viranomaisiin usko on ampumaharrastuksen loppu. Suomen perustuslaki suojaa harrastamisen ja omaisuuden, mutta siitä viranomainen ei välitä ja siksi on aika asemoitua uudelleen!

YHTEISKUNTAPETOKSEN TEKIJÄT

Suomalaiset poliitikot, yritykset, järjestöt ja yksityiset kansalaiset ovat tottuneet käyttämään Facebookia, Googlea, Twitteriä, YouTubea ja Wikipediaa ymmärtämättä hyväksyvänsä näiden edustaman yhteiskuntamallin. Erityisesti Facebook on ainutlaatuinen kanava levittämään omistajansa Zuckerbergin maailmankuvaa, eli valkoisen rodun tuhoa. Facebook sensuroi asialliset kirjoitukset, mutta hyväksyy Islamin nimissä harjoitetun terrorismin. Zuckerbergin vaikutusvalta on kasvanut hallitsemattoman suureksi ja Zuckerberg pystyy käyttämään lähes rajatonta mediavaltaa ilman kontrollia globaalisti. Hämmästyttävintä on se, että itseään arvostavat poliitikot käyttävät Facebookia päivittäin, ymmärtämättä Zuckerbergin pystyvän tietämään käyttäjistä lähes kaiken.

Googlen erityisasema Suomessa on mahdollistanut aktiivien internetin käyttäjien ajantasaisen seurannan, heidän sitä ymmärtämättä. Google toimii ensisijaisesti omistajiensa taloudellisia etuja edistävänä, mutta samalla USA:n vakoilukoneiston tärkeänä osana. Google pystyy antamaan haluamansa kuvan bloginpitäjän suosiosta tai liikeyrityksen kotisivujen käyttäjämääristä, jolloin Google pystyy ohjaamaan hakutuloksien kattavuudella käyttäjiä haluamilleen sivustoille. Luottamus hakukoneen palveluksessa olevien vilpittömyyteen on usein todettu vääräksi, eli hakutuloksilla pyritään ohjaamaan hakijaa välttämään tai saamaan virheellisen kuvan sivustojen sisällöstä. Terroristijärjestöjen sanoma löytyy uskomattoman helposti, mutta kriittiset puheenvuorot ovat yllättäen hävinneet.

Euroopassa viimeisten kolmen vuoden aikana tapahtuneet terrori-iskut ovat seurausta Facebookin, Googlen, Twitterin ja YouTuben ylläpitäjien tavoitteesta tehdä Eurooppa monikulttuuriseksi. Erityisesti Pariisin, Nizzan, Orlandon terrori-iskujen seurauksena on USA:ssa aloitettu oikeudellisia toimia terrorismiin tosiasiassa yllyttäneitä kohtaan. Twitter on ilmoittanut sulkeneensa tuhansia käyttäjien tilejä, mutta hämmästyttävintä on se, että terroristien tilit toimivat edelleen. Kansallismielisten tilejä suljetaan Euroopassa ja erityisesti Zuckerberg on edelläkävijä kansallismielisiä vastaan. USA:ssa on kiistatta selvää, että Facebook ja Twitter ovat demokraattien puolesta republikaaneja vastaan. Pienikin yritys tuoda esille esimerkiksi Hillary Clintonin rikoksia, johtaa nopeasti banniin, eli tilin sulkemiseen.

Suomessa Facebookin merkitys on suuri kansallismielisten vastustajien äänitorvena ja siksi olen hämmästyneenä seurannut asealan järjestöjen naiiviutta käyttää Facebookia informaation jakeluun, kun kuitenkin tulisi tietää, että Zuckerberg on jyrkästi asevastainen. Erityisesti hämmästystä on herättänyt Firearms Unitedin pitäytyminen Facebookin käyttäjänä, kun vakavasti otettavat järjestöt yleensä ylläpitävät omia kotisivuja ja jopa omaa TV kanavaa. Facebookin ongelma on nykyihmisten huono kirjoitetun ymmärrys, siksi lyhyet “tykkäämiset” vaikuttavat niin “älykkäältä”, kuitenkin Facebookissa olevat kirjoitukset ja niiden edelleen jakaminen ovat johtaneet jo Suomessa lukuisiin tutkintapyyntöihin. Facebookissa saa lyödä kansallismielistä, mutta ei arvostella “Allahu Akbar” ilmaisua käyttävää kurkunleikkaajaa!

Suosittelen kaikkia todellisia suomalaisia jättämään Facebookin ja Twitterin, sillä jokainen tili on “kirstuun kilahtava raha” Zuckerbergille ja muille kasaarikansan jälkeläisille. Suomessa toimivat sensorit osoittavat toimintansa olevan täysin maamme etujen vastaisia, sillä kantasuomalaisten oikeus on arvostella hallitusta, eduskuntaa ja sionistien hallinnoimaa Euroopan Unionia. On hämmästyttävää, kuinka tehokkaasti Zuckerberg ja kumppanit pyrkivät suojelemaan George Soroksen toimia Euroopassa, vaikka USA:ssa oli kerätty yli 140.000 nimeä, jotta Soros olisi julistettu kotimaiseksi terroristiksi. Soroksen tilien ja liiketoimien jäädyttäminen tulisi tehdä ensi tilassa, samoin lopettaa Facebookin, Googlen, Twitterin ja Wikipedian pitäjien johtava markkina-asema!

 

Runo K. Kurko

puheenjohtaja