PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI VI

186

VASALLIVALTION JOHTAJAT

Suomen poliittinen johto on Tasavallan presidentin johdolla osoittanut kansalaisille, että kuvitelma demokraattisten vaalien tulosten hyväksymisestä ei kuulu vasallivaltion johtajien maailmaan. Suomi halutaan mukaan sairaan Euroopan Unionin liittovaltioon, jolloin pieni Suomi on ainoastaan maksajana Euroopan eteläisten valtioiden veloista. Suomen kansan vaihtaminen Islamia tunnustaviin ja afrikkalaisiin on täydessä vauhdissa. Kansan mielipiteellä ei ole mitään merkitystä, sillä kaikki asiat on jo päätetty Bilderberg-kokouksissa ja Washingtonissa. Perussuomalaisten puolueesta loikanneet ”seteliselkärankaiset” ovat erinomainen esimerkki Timo Soinin “rukousaamiaisten” merkityksestä. Oman puolueensa hajottaminen, jotta “hillotolpalla” voidaan odotella todellista palkintoa, on ollut Timo Soinin poliittisen uran pohjanoteeraus!

Perussuomalaiset hyväksyttiin Sipilän hallitukseen erittäin kovilla reunaehdoilla ja erinomainen esimerkki oli se, että Timo Soini kieltäytyi valtionvarainministerin salkusta, mikä olisi kuulunut hänelle toiseksi suurimman puolueen puheenjohtajana. Erityisesti hämmästystä herätti Jari Lindströmin koulutustaustalla olevan henkilön nimittäminen kahden ministeriön johtoon, joista oikeusministeriö olisi ehdottomasti kuulunut juristin ammatilliseen osaamiseen. Lindströmin väsyminen ja oikeusministeriön luovuttaminen Kokoomukselle on ilmeisesti ollut ennalta sovittua, sillä lain valmistelun tason kontrollointi jätettiin tahallisesti “laborantin” koulutuksen saaneen tehtäväksi. Sisäministeriön jättäminen Kokoomukselle on ollut tarkoituksellista, sillä maahanmuuttoon ja sisäiseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset jäivät siten laitonta maahanmuuttoa suosiville kokoomusministereille.

Ulkoministerin salkku mahdollisti Timo Soinille toimimisen kansainvälisissä yhteyksissä tukemassa USA:n laajentumispyrkimyksiä Venäjän lähialueille. Ulkoministerinä Timo Soini on ollut hyvin tietoinen laittoman maahanmuuton järjestäjistä, kuten George Soroksen toimista. EU:n Komission toimet on Soini hyväksynyt täydellisesti, sillä millään tavoin hän ei pyrkinyt puolustamaan Perussuomalaisten 80 kohdan maahanmuutto-ohjelmaa, mikä oli kirjattu hallituksen noudatettavaksi. Dublinin sopimuksen noudattamatta jättäminen 2015 syksyllä on anteeksiantamaton teko, mikä osoittaa Soinin jo silloin valinneen puolensa, eli päätöksen toimia vastoin äänestäjiensä toiveita. Sampo Terhon asema Soinin perintöprinssinä on ollut selvä kaikille suomalaisten meppien toimia seuranneille. Terho matkusti ja seurusteli Brysselissä ollessaan aina Kokoomuksen edustajien kanssa ja vaikutti siihen, että Perussuomalaiset eivät valinneet viiteryhmäkseen Le Penin, Wildersin tai Ruotsidemokraattien ryhmää, vaan Konservatiivit!

Jyväskylän puoluekokous oli selkeä viesti Timo Soinille siitä, että Perussuomalaisten politiikka on ollut jotain aivan muuta, kuin puolueohjelman mukaista. Audin takapenkki, turvamiehet ja tärkeät ulkoministerien tapaamiset aina voittavat pienen ihmisen ja Suomen kansan edun. Kokoomuksen Jyrki Katainen näytti Timo Soinille mallia täysin moraalittoman puolueen puheenjohtajan tempusta, ottaessaan hallitukseen Perussuomalaisten “jytkyn” jälkeen neljä pikkupuoluetta ja Demarit, tukeakseen Kataisen henkilökohtaista pyrkyryyttä päästä omalle “hillotolpalle” Brysseliin. Suomen kansa maksoi verisen hinnan Kataisen hallitustaipaleesta ja sama meno jatkuu, sillä ilman isänmaata olevat Kokoomuslaiset ovat tartuttaneet tautinsa myös muihin puolueisiin. Kokoomuksen “koti, uskonto ja isänmaa” ovat selkeästi vaihtuneet globalisaatioon, sionistisen pankkimaailman tukemiseen ja USA:n vasallina toimimiseen.

Timo Soinin toiminta Perussuomalaisten puheenjohtajana on ollut ulkoministerin salkun saamisen jälkeen ainoastaan poliittista peliä. Toiseksi suurin puolue ei pystynyt profiloitumaan kuntavaaleissa, joten äänestäjistä suuri osa jätti äänestämättä. Puolueen linjan hämärtyminen oli aistittavissa myös kansanedustajien haluttomuudessa vastata kansalaisten viesteihin. Perussuomalaisten arvojen vaihtaminen Audin takapenkkiin ei unohdu koskaan. Loikkarien lähtö puolueesta ei hämmästyttänyt politiikan tuntijoita, sillä Smp:n ajoista tuttu “harmaa eminenssi” Vistbacka hääräili jälleen taustalla. Maahanmuuttokriittisyys ei ole ollut todellinen syy, vaan ylivertaisen poliittisen toimijan Halla-ahon aiheuttama pelko vasallivaltiota rakentaville poliitikoille Kokoomuksessa ja Kepussa. Jussi Halla-ahon onneksi ja Perussuomalaisten menestykseksi puolueesta loikkasivat juuri he, joista tulevaisuudessa olisi ollut enemmän ongelmia, kuin hyötyä! Juudas hirttäköön itsensä.

NRA KANSALLINEN KIVÄÄRIYHDISTYS 11 VUOTTA JUHANNUKSENA

NRA ry:n toimintaa eräät edunvalvojiksi itseään tituleeraavat ennustivat korkeintaan 1-3 vuotta kestäväksi, mutta Kepun mandaatilla toimineet puheenjohtajat erehtyivät katkerasti! Ensimmäiset viisi vuotta 2006-2011 olivat erittäin vaikeana ajankohtana, sillä koulusurmat ja Matti Vanhasen hallitus aiheuttivat aseluvanhaltijoille kasvavia vaikeuksia. Erityisen aktiivisesti NRA ry:n toimintaa arvostelivat Sanoma Oy:n “toimittelijat”, sillä asevastaisen propagandan levittäjänä Suomessa Helsingin Sanomat on aina ollut ykkönen. NRA ry:n täyttäessä 9 vuotta vuonna 2015, kirjoitti HS:n Petri E. Korhonen suorastaan manifestin NRA ry:n arvoja vastaan. Tätä kirjoitusta ovat Wikipediassa käyttäneet vihervasemmistolaiset toimittajat. Valitettavasti NRA ry on ollut esittämissään asioissa oikeassa, kuten siinä, että sionistipankkiirit hallitsevat EU:ta ja Suomi on muuttunut USA:n vasalliksi!

Kansalaisoikeusjärjestönä NRA ry on joutunut ottamaan kantaa useisiin yhteiskuntaamme suoraan koskettaviin kysymyksiin, kuten suomalaisten aseoikeuteen ja laittomaan maahanmuuttoon. Emme ole koskaan vastustaneet työperäistä maahanmuuttoa, mutta lukutaidottomien sharia-lakia kannattavien potentiaalien terroristien maahantuonti on kantaväestön kannalta rikollista. Asealan järjestöt ovat huolissaan asedirektiivin muutoksen valmistelusta yksinomaan virkamiestyönä, eikä syyttä, sillä voimaan tultuaan aselaiksi, se mahdollistaa kansalaisten aseiden takavarikoinnit laajamittaisesti! Poliisin vallan kasvattaminen on huolestuttava ilmiö länsimaissa yleensä ja erityisesti Suomessa, missä poliisiin on perinteisesti luotettu. NRA ry on toimintansa aikana järjestänyt kymmenille kansalaisille ja asealan yrittäjille lainopillista apua oikeudenkäynteihin, onnistuen voittamaan keskimäärin 80 % oikeudenkäynneistä.

Asealan yrittäjillä ja useilla metsästäjillä on varsin naiivi usko viranomaisten kanssa yhteistyön mahdollisuuksiin, mutta valitettavasti todellisuus on karmaiseva. Viranomaisen tehtävä on pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin saamaan aselupia peruutetuiksi ja estämään uusien aselupien hyväksyminen. Viranomaisen esimiehet ovat Brysselin talutuksessa, ilman käsitystä suomalaisten perustuslaillisista oikeuksista omaisuuden suojaan ja kotirauhaan. Suomi on erittäin aseturvallinen maa, mutta sotilaskoulutuksen saaneiden maahan tunkeutujien määrän kasvaessa, kasvaa myös todellinen konfliktien vaara. Terrorististen rikoksien todennäköisyyden kasvaminen merkitsee aseettomille kansalaisille turvattomuutta ja samalla luodaan markkinat luvattomien aseiden omistamisen välttämättömyydestä. Perustuslakimme vuodelta 2000 on muokattu vastaamaan poliittisen eliitin vaatimuksia, se ei huomioi kantaväestön asemaa riittävästi, mikä on huutava epäkohta.

Vapaaehtoinen toiminta vaatii aina tekijöiltään paljon, sillä perhesuhteet ovat monella koetuksella. NRA ry on toimintansa aikana kasvanut merkittäväksi tekijäksi, mutta yhteistyö alan järjestöjen kanssa on osoittautunut vaikeaksi Keskustan vallattua useita asealan järjestöjä. Reserviläisliitto toimii kokonaan Keskustan ohjauksessa, samoin SML. Ainoastaan asekeräilijöiden edunvalvojaksi on muodostunut Suomen vanhin asekeräilyyn erikoistunut järjestö, Suomen Asehistoriallinen Seura ry (SAHS). Olemme NRA ry:ssä todenneet yhteistyön SAHS:n kanssa olevan todella hyödyllistä aseluvanhaltijoille, sillä järjestö on samalla myös pystynyt uudistumaan. Asekauppiaiden ja AAE:n edustajat ovat kapea-alaisia oman etunsa ajajia, ymmärtämättä sitä tosiasiaa, että Valtion edustajien kanssa käytävä kauppa ei korvaa koskaan siviiliaseiden markkinoita. Mikäli kansalainen ei saa aselupia laillisiin käyttötarkoituksiin, niin myös asekauppa näivettyy ja loppuu vähitellen. Missä EU, siellä ongelma!

 

Runo K. Kurko

puheenjohtaja