PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI IV

154

SAATANANPALVOJAT KESKUUDESSAMME

Kristillisen kasteen saaneena voi ainoastaan hämmästellä Saatananpalvojien kykyä vallata kirkkomme ja tarjota kirkkokansalle uusia tulkintoja Jeesuksen kärsimyksistä. Kristuksen sukupuolenvaihdos, sekä opetuslasten sukupuolenvaihdokset ovat käsittämätöntä rienaamista ja osoittavat selkeästi, että juutalaisuudesta lähtenyt kristillisyys on unohtanut olennaiset asiat naisen asemasta juutalaisuudessa ja erityisesti aikana noin 2000 vuotta sitten. Helsingissä esitetty näytelmä on uskomaton historialliseen ja kristilliseen taustaansa verratessa ollen esimerkki kulttuurimarxismin leviämisestä suomalaisten arvostamaan kirkkoomme. Mielenkiintoista vääristelyä on myös väite Jeesuksen ristiinnaulitsemisen vaatineista juutalaisista uskonoppineista. He eivät olleet roomalaisia, vaikka olivat Rooman valtakunnan alamaisia, he olivat ensisijaisesti juutalaisia!

Ristin tie on helppo muuttaa saatananpalvonnaksi kääntämällä risti toisin päin ja sijoittamalla “juhlamenojen” ohjaajaksi kuuluisa punapäinen naispappi. Suomen kirkko on muuttunut palvelemaan George Soroksen saatanallisia suunnitelmia vaihtaa Suomen kansa hiekkakansaan, minkä uskontona on Islam. Uskonnolliset toimitukset ovat irvikuvia Suomen evankelisluterilaisen kirkon aikaisempaan toimintaan verrattaessa. Naispappeus oli ensimmäinen mädättämisen ja moraalin rappeutumisen merkki. Kristikunnan alkuaikoina 400-600 luvuilla Euroopassa seurakunnan pää oli aina mies, kuten myös juutalaisilla on rabbinsa. Islam omaksui juutalaisuudesta saman jyrkän linjan, eli nainen ei voi olla seurakunnan pää. Synagogassa, kuten moskeijassa ovat naiset jyrkästi erillään miehistä, joten kristillisistä kirkkokunnista ainoastaan eräät ortodoksiset seurakunnat ovat säilyttäneet osittain saman perinteen.

Kristuksen kärsimysnäytelmä on Lontoossa esitetty edelleen alkuperäisen kertomuksen mukaisena, vaikka Lontoossa on enemmän islamisaatiota kuin Helsingissä. Sionisteille on suorastaan loisteliasta, että Lutherin uskonpuhdistuksen kautta suomalaisiin kovapäisiin taottu kristillinen oppi on muuttunut “porttojen” ja rienaajien näytelmiksi. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että Mel Gibsonin ohjaama historiallisiin tosiasioihin perustuva elokuva “Passion of the Christ”, Jeesuksen osassa erinomainen luonnenäyttelijä Jim Caviezel, aiheutti Hollywoodissa syyttelyjen sarjan Mel Gibsonia kohtaan. Gibsonin ohjaaman elokuvan tärkeä sanoma on aikakautensa juutalaisten raakuus, tavoitteena surmata Jeesus, uusi Messias. Gibsonin elokuvan kansainvälinen suosio oli liikaa juutalaisille filmituottajille, sillä kaikin tavoin on pyritty häivyttämään Jeesuksen surmaamista vaatineiden rabbien toiminta. Gibsonin nimitteleminen antisemitistiksi lisäsi vain elokuvan suosiota.

Ristiinnaulitsemista vaatineiden rabbien suunnitelmiin ja ennustuksiin ei soveltunut Messiaaksi Jeesus Nasaretin kaupungista, joten käyttämällä Rooman edustajaa Pontius Pilatusta antamaan määräys teloituksesta, saatettiin jälkikäteen vedota siihen, että roomalaiset sen tekivät. Roomalaiskatolinen kirkko vielä vähän yli sata vuotta sitten, jopa saarnoissa huomioi juutalaiset Jeesuksen murhaajina. Teologian opiskelijoilta nykyisin pyritään pimentämään historialliset tosiasiat, kuten Martin Lutherin teos “Juutalaiset ja heidän rikoksensa”! On olennaista ymmärtää, että Suomessa kansa on aikanaan luottanut esivaltaan ja uskonut Suomen kirkon pappien saarnoissa esitettyihin, Uuteen Testamenttiin perustuviin kertomuksiin Jeesuksesta opetuslapsineen. Kristillinen usko ja Islam eivät sovellu yhteen, sillä kristillisestä uskosta on unohdettu tärkein, eli “miekkalähetys”! Islam merkitsee meille kristityille ainoastaan kansallista ja yksilön kuolemaa vääräuskoisina.

Tapahtumat yli 2000 vuotta sitten roomalaisten valloittamassa Jerusalemissa muistuttavat meitä kristittyjä siitä tosiasiasta, että tämän päivän juutalaiset Jerusalemissa ovat yhtä raakoja ja väkivaltaisia, kuin alkuperältään seemiläiset juutalaiset yli 2000 vuotta sitten. Nykyisin Israelia hallitseva juutalaista uskontoa tunnustava “kansa” ei ole seemiläistä alkuperää, vaan kasaareista n. 1200 vuotta sitten juutalaiseen uskontoon kääntyneitä! On virheellistä väittää kaikkia saksalaisia natseiksi tai sionismia kritisoivia revisionistejä antisemiiteiksi! Uskonto on oopiumia kansalle, tämän totesi aikanaan jo Vladimir Iljits Lenin, kasaarialkuperää oleva vallankumouksellinen. Venäjän vallankumous onnistui ainoastaan siksi, että vierasta etnistä alkuperää olevat johtivat syvästi uskonnollisten kansan murhien ja ryöstöjen avulla lähes täydelliseen moraalittomuuteen. Neuvosto – Venäjä joutui kuitenkin jo 30 – luvulla tosiasioiden eteen, ilman moraalia ei voida saavuttaa maailmanvallankumousta.

Suomalainen ”valtamedia” on taitavasti jättänyt kertomatta tosiasioita Saudi-Arabian wahhabistisen johdon erinomaisista suhteista Israelin uskonnollisiin ja poliittisiin johtajiin. Israel kokee saudit liitolaisikseen taistelussa kristittyjä ja shiamuslimeja vastaan. Suomessa wahhabistien tavoitteena oleva suurmoskeija on ollut myös Ylellä käsitelty aihe. Bahrainin kuningashuoneen lupaama rahoitus merkitsisi Islamin kannalta Euroopan pohjoisimman pääkaupungin Helsingin valtaamista. Suurmoskeija tulisi toimimaan ainoastaan sunnilaista Islamin uskonnollista ryhmää tukevana ja shiat, sekä aikaisemmin Suomeen jo assimiloituneet tataarit jäisivät automaattisesti ulkopuolelle. Suomi on kulttuurisesti täysin läntisestä Euroopasta eroava maa, vaikka meistä halutaan puhua eniten amerikkalaistuneena maana. Sharia ei sovellu Suomeen, vaikka eräät “femakot” niin haluaisivat!

SUOMALAISTEN ASEET JA POLIISIN ASEVASTAISUUS

Aseistautuneesta henkilöstä tehdyt ilmoitukset ovat lähes aina osoittautuneet perusteettomiksi, mutta aiheuttaneet merkittävää lisätyötä ja haittaa normaalille poliisitoiminnalle. Näköisaseet ja erilaiset muovikuulia ampuvat leikkikalut saavat vilkkaalla mielikuvituksella varustetut kansalaiset tekemään ilmoituksen epäilyttävästä aseistautuneesta henkilöstä. Virheellinen suhtautuminen ampuma-aseisiin on johtamassa vastaavanlaisiin tilanteisiin, mitkä ovat arkipäivää USA:ssa, eli varmuuden vuoksi ammutaan epäilyttävä henkilö, vaikka aseeksi osoittautuisi leikkiauto. Poliisi on useissa tapauksissa erehtynyt täydellisesti henkilöstä ja jopa epäillyn asunnosta ja kuitenkin äärimmäistä voimaa eli aseita on käytetty viattoman surmaamiseen. Hollywood on saastuneen propagandan levittäjänä omaa luokkaansa ja siksi myös suomalaiset ovat omaksuneet amerikkalaisista elokuvista sanontoja sekä asenteita.

Poliisin toiminnassa asenteiden muutos oli havaittavissa lähes välittömästi Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen 1.1.1995, sillä sen jälkeen “korkeampi voima”, eli globalistit pääsivät vaikuttamaan toimialaministereihin. Sisäministereistä ainoastaan Kari Rajamäki säilytti kriittisen suhtautumisen alaistensa esityksiin ja jää historiaan ainoana suoraselkäisenä ministerinä vuoden 1995 jälkeen. Poliisin ylin johto on toiminut lukuun ottamatta Rajamäen aikaa täydellisesti parlamentaarisen valvonnan ulkopuolella. Asevastaisuutta on poliisin toimilla pyritty lisäämään ja siksi on syytä jälleen kerran tuoda esille kouluampumisiin liittyneet viranomaisten virheet. Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeet vuodelta 2006 otettiin käyttöön 2007 NRA ry:n jyrkästä vastustuksesta huolimatta ja lähes välittömästi Jokelassa suoritettiin ensimmäinen koulusurma. Uhrien määrä olisi saattanut olla huomattavasti pienempi, mutta poliisin silloin omaksuman virheellisen taktiikan vuoksi ensimmäinen partio ei suorittanut ampujan eliminointia välittömästi!

Jokelasta ei haluttu oppia mitään, vaan tarvittiin toinen koulusurma Kauhajoella, ennen kuin saatiin syy lainkuuliaisten aseluvanhaltijoiden todelliseen kyykyttämiseen. Kumpikaan koulusurmaajista ei ollut perinteinen urheiluampuja, joten he eivät kuuluneet millään tavalla tavallisten aseenomistajien joukkoon. Pääministeripuolueena oli keskusta, jonka johdossa olleet uusliberaalit, kuten pääministeri Matti Vanhanen edustivat asevastaista linjaa kokoomuksen Kataisen kanssa. Poliisin kannalta vuonna 2011, 13.06. voimaan astunut aselaki toi mukanaan enemmän ongelmia, kuin kiistattomia hyötyjä. Kuitenkin sen ansiosta voitiin käynnistää virheellisillä perusteilla aserikosoikeudenkäyntejä asekauppiaita ja yksityisiä kansalaisia vastaan perusteina mm. starttiaseiden myynti, maahantuonti tai hallussapito. Useimmat starttiaseisiin liittyneet oikeudenkäynnit ovat ainoastaan johtaneet todistajina esiintyneet viranomaiset lähinnä naurun alaisiksi, niin heikoilla perusteilla valmistellut esitutkinnat ovat olleet.

Poliisin asevastaisuus on selkeimmin havaittavissa viimeisimmästä Eduskunnassa käsiteltävänä olevassa esityksessä HE 106/2016 vp, sillä poliisilain muutosesitys osoittaa täydellistä piittaamattomuutta kansalaisten perustuslain piiriin kuuluvista perusoikeuksista kuten kodin suojasta. On täydellinen virhe kuvitella, että asedirektiivin pienet muutokset vaikuttaisivat jo maassa olevien luvallisesti omistettujen aseiden hallussapitoon myönteisesti! Asedirektiiviä tullaan implementoinnin yhteydessä käyttämään lukemattomien kotietsintöjen kautta keinona tuhota yksityinen aseenomistus ja laillinen asekauppa. Poliisin ylimmässä johdossa on ainoastaan asevastaisia henkilöitä, joten kaikki kuvitelmat “sidosryhmien” vaikutusvallasta ovat ainoastaan kauniissa puheissa. Nyt on varmasti jokaiselle selvinnyt, että lipasrajoitukset ja aseluvanhaltijan hallusta löytyneet direktiivin vastaiset lippaat ovat ainoastaan romutettavaa materiaalia! Vuosi 2018 tulee jäämään historiaan ainoastaan Vapaussotamme muiston vuoksi, sillä itsenäisyyden Suomelta veivät valtiopetoksen kautta eräät vielä poliittisessa asemassa olevat henkilöt vuonna 1994.

 
Runo K. Kurko

puheenjohtaja