PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

USA JA SUOMALAISTEN POLITIIKKOJEN HEIKKO HISTORIAN TUNTEMUS

Vuoden 1944 ratkaisutaistelut Suomen osalta käytiin Neuvostoliittoa ja sen liittolaisia vastaan 70 vuotta sitten. Neuvostoliiton liittolaisia olivat USA ja Yhdistynyt Kuningaskunta. USA:n presidentti Franklin Delano Roosevelt piti Neuvostoliiton diktaattori Josif Stalinia luotettuna ystävänä ja liittolaisena, kutsuen häntä tuttavallisesti “Uncle Joe”, Joe setä. Suomi oli liittosuhteessa Saksan kanssa ja Suomessa oli parhaimmillaan n. 220.000 saksalaista sotilasta. Saksan sotilasapu oli Suomelle erityisesti kesäkuun 1944 taisteluissa välttämätön.

Suomalaisten politiikkojen tulee muistaa, että 1944 USA oli Neuvostoliiton liittolainen ja toisen maailmansodan aikana Teheranin ja Jaltan neuvotteluissa USA hyväksyi Josif Stalinin kaikki aluevaatimukset ja Euroopan kahtiajaon. USA:n politiikka on aina ollut Euroopan vastaista ja itsekästä USA:n valtion edun valvontaa. Euroopan jako “Kylmän Sodan vuosina” oli USA:n politiikan tulosta. USA:n asema määritellä sotarikokset oman politiikkansa mukaisesti on kansainvälisen oikeuden vastaista. USA:n toiminta Irakissa ja Afghanistanissa on esimerkki USA:n aiheuttamasta inhimillisestä kärsimyksestä ja suoranaisesta katastrofista.

USA on epäluotettava liittolainen, ainoastaan Israel saa kaiken mahdollisen taloudellisen ja sotilaallisen avun tarvittaessa, johtuen USA:n poliittisesti ja taloudellisesti merkittävästä juutalaisväestöstä. Naton kautta yhteistyö USA:n kanssa tulisi olemaan pienelle maalle, kuten Suomi tuhoisaa. On helpompi olla USA:n vihollinen kuin liittolainen, siilä USA on pettänyt aina kaikki liittolaisensa. Monet rautaesiripun takana olleet maat, kuten Viro (Viron metsäveljet), Itä-Saksan kansannousuun ryhtyneet ja Unkarin miehityksen vastustajat joutuivat USA:n pettämiksi jo 50-luvulla. Lista viimeisten 50 vuoden ajalta on pitkä. Vietnam, Persia (nyk.Iran),molemmat 70-luvulta.

USA petti Saddam Husseinin ja Nicaraquan Noriegan. USA on sotkeutunut eteläisen Amerikan vallankaappauksiin jo 30-luvulta lähtien. USA on suurvalta ja USA:n etu on heikko Eurooppa. USA:n tavoitteena on käyttää poliittisesti ja sotilaallisesti heikkoa EU:ta oman Venäjän vastaisen politiikkansa välineenä. Suomalaiset politiikot, erityisesti kokoomuksesta ovat USA:n ja Naton lumoissa, ymmärtämättä, että Suomi on yksin n. 1300 km:n rajan puolustajana EU:ssa. Saksa on ollut ainoa maa johon Suomi on voinut luottaa 1918 ja 1944. Molemmat vuodet ovat historiallisia tosiasioita, niihin vuosiin ei mahdu USA:n ihailu! Olkaamme suomalaisia, venäläisiksi tai amerikkalaisiksi emme tule!

Runo K. Kurko
puheenjohtaja