PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Justice Clause Law Paragraph Attorney Right

PERUSTUSLAIN TULKINTA

Olemme NRA ry:n sivuilla olleissa kirjoituksissa ja haastatteluissa tuoneet viimeisten kymmenen vuoden aikana esille Valtiosääntötuomioistuimen tarpeellisuuden Suomessa. On käsittämätöntä, että tarvitsemme keskustelun avaajaksi talouselämän vaikuttajan ja aktiivin keskustelijan Björn Wahlroosin, sillä useimmille poliitikoille aihe on erittäin arka, vaikka ongelmat on tiedostettu. Talouselämän kannalta vuonna 2000 voimaan tullut uusi perustuslaki on tulkinnan varainen monessa mielessä ja tulkinnan suorittavat poliitikot eduskunnassa, joten puoluekannalla on aivan olennainen merkitys. Wahlroosin EVA:n toimesta julkaisema pamfletti 23.10.2017 on erittäin terävä analyysi Suomen tilanteesta, eikä sitä voi sivuuttaa väittämällä, että demokratia toteutuu perustuslakivaliokunnan kautta.

Hiljainen vallankumous on pamflettina oikeaan aikaan toimitettu, sillä Suomessa on vakava johtajuuden vaje, mitä ei pysty täyttämään pääministeri hallituksen kanssa. Suomessa on säädetty uuden perustuslain aikana useita sellaisia lakeja, joiden tarkastelu perusoikeuksien toteutumisen kannalta osoittaa niiden olevan jyrkästi perustuslain vastaisia. Aseenomistajien kannalta erityisesti 13.6.2011 voimaan tullut aselaki on tyypillinen huonosti valmisteltu ja väkisin läpi viety. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana HE 106/2009 käsittelyn aikana toimi Kimmo Sasi (kokoomus) ja vaikka hän oli hyvin tietoinen siitä, että oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaara toi esityksessään esille useita perustuslain kannalta korjattavia kohtia, niin esitys vietiin läpi siten, että varsinaisessa käsittelyssä Sasi ei ollut paikalla.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana joutui toimimaan Jacob Söderman (sdp) esityksen läpimenon varmistamiseksi ja uskon että hänelle jäi asiasta elinikäinen trauma. Poliittinen perustuslain tulkinta antaa liikaa tilaa perustuslain kanssa ristiriitaisten esitysten läpimenoon ja kuten Wahlroos pamfletissaan toteaa, niin valitut asiantuntijat ovat niitä, joiden lausunnot vaikuttavat suoraan valiokuntaan. Todellisuudessa valiokunnan kutsumat “asiantuntijat” edustavat toivottua kantaa ja lausunnot eivät edusta minkäänlaista tieteellistä analyysia hallituksen esityksestä. Perustuslakivaliokunnan kansanedustajista vain pienellä osalla on juridiikasta mitään käsitystä ja usein valiokunnan jäsenistä useimmat ovat ensimmäisen kauden edustajia. Valiokuntaneuvoksilla on suunnaton merkitys valiokunnan antamalle lausunnolle, sillä useimmissa tapauksissa valiokunnan puheenjohtajan kompetenssi ei riitä määrittelemään esityksen perustuslain mukaisuutta ja vaikuttavuutta.

Suomalaisten aseenomistajien kannalta perustuslaki antaa omaisuuden suojan ja oikeuden harrastaa. Myös oikeus puolustaa itseään ja läheisiään laittomalta hyökkäykseltä on perustuslain suojaamia oikeuksia. Valitettavasti olemme tilanteessa, mistä poispääsynä on ainoastaan tarkkarajainen perustuslain tulkitseminen, eikä se voi tapahtua toimivaltaisen viranomaisen eli poliisin toimesta, vaan ilman poliittista painostusta toimivien riippumattomien oikeusistuimien tuomioiden kautta. Perustuslain suojaama sananvapaus on myös kansainvälisten sopimusten suojaama oikeus, mutta Suomessa poliittiseksi poliisiksi ryhtynyt poliisi on rajoittamassa kansalaisten perustuslaillisia oikeuksia.

Björn Wahlroosin Hiljainen vallankumous saattaa vihdoin aloittaa vakavan poliittisen keskustelun siitä, että Suomen asema oikeusvaltiona on uhattuna ilman toimivaa Valtiosääntötuomioistuinta. Perustuslain noudattamisen valvonta ei voi toteutua nykyisen määräenemmistön tulkinnan kautta eduskunnassa! Ainoastaan riippumaton perustuslakiin perehtynyt oikeusistuin voi tulkita valmisteilla olevien lakiesitysten perustuslain mukaisuutta ja antaa myös alioikeuksille tarvittavaa tietoa perustuslain kannalta tärkeissä kysymyksissä. Valtiosääntöasiantuntijat ovat valitettavasti Suomessa usein poliittisesti punavihreitä, ainakin eduskunnassa säännöllisesti käytetyt, joten USA:n Korkeimman oikeuden tuomareiden nimittämisperiaatteet tulisi ottaa myös Suomessa käyttöön. Eduskunta on porvari enemmistöinen, joten myös tulevassa Valtiosääntötuomioistuimessa voimasuhteiden tulisi olla vastaavat.

 

Runo K. Kurko

puheenjohtaja