PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

46

MANNERHEIMIN SYNTYMÄSTÄ 150 VUOTTA

Isänmaallisille suomalaisille Mannerheim ratsastaa edelleen, muuallakin kuin ratsastajapatsaana, sillä ilman Mannerheimiä emme olisi saavuttaneet itsenäisyyttä 1918 ja säilyttäneet sitä 1944. Carl Gustaf Emil Mannerheim oli kenraali silloin, kun Venäjän valtakunta 1914 joutui eurooppalaiseen sotaan! Silloiset siirtomaavallat Britannia ja Ranska olivat olleet huolissaan Venäjän valtakunnan vaikutusvallasta. Itävalta-Unkari oli jo Euroopan “sairas mies”, kuten Ottomaanien Turkki, joten syy eurooppalaiseen sotaan tuli saada aikaan. Saksan keisarikunta oli luonnollinen vihollinen ja kilpailija Britannialle, sillä Saksan teollinen kehittyminen suurvallaksi oli tosiasia. Sarajevon laukaukset käynnistivät mobilisaation Euroopassa.

Venäjän Tsaarin armeija oli vanhanaikainen, sillä Venäjän ja Japanin välisestä sodasta 1905 ei otettu riittävästi oppia. Venäjän laivaston alukset olivat vanhanaikaisempia kuin Saksan ja Britannian, joten mahdollisissa yhteenotoissa voimasuhteet olisivat olleet Saksan eduksi. Mobilisaation tuloksena sodanjulistusten jälkeen Saksa, Itävalta-Unkari ja Turkki muodostivat sotilasliiton Britanniaa, Venäjää ja Ranskaa vastaan. Mannerheim oli kuten monet suomalaiset upseerit, ylenneet kenraaleiksi ja amiraaleiksi Venäjällä, heistä useimmilla oli sotakokemusta Japania vastaan käydyssä sodassa. Vuonna 1914 syttynyt sota sai nimekseen Suuri Sota, myöhemmin I Maailmansota. Mannerheim ansioitui erityisesti Romanian rintamalla ja oli armeijakunnan komentaja vallankumouksen alkaessa Venäjällä.

Britannia sai USA:n sotaan mukaan, jolloin voimasuhteet keskusvaltoja ja Saksaa vastaan olivat muuttumassa. Saksassa aiheuttivat sisäiset levottomuudet lakkoja ja siitä kärsivät rintamajoukot. Sisäisen hajaannuksen aiheuttajat olivat samaa rodullista alkuperää, kuten Venäjän vallankumouksen johtajat Stalinia lukuun ottamatta. Venäjän tsaarin vallasta luopuminen oli Mannerheimille ilmeisesti sotilaana käsittämätön henkilökohtainen tragedia, mutta nopeasti toimiva sotilas ymmärsi, että hänen taustallaan oleva sotilas ei voi palvella bolshevikkejä. Suomen Senaatin itsenäisyysjulistus 6.12.1917 oli samalla merkkinä Mannerheimille, että häntä tarvitaan Suomen irtautumiseksi Venäjästä.

Suomen Senaatin joukkojen komentajaksi kutsuttu Mannerheim ryhtyi 28.1.1918 antamallaan käskyllä riisumaan Suomessa olevia Venäläisiä joukkoja aseista. Suomen Vapaussota oli alkanut. Punaisten kapina laillista hallitusvaltaa käyttävää Senaattia vastaan johti sotaan, minkä voittaminen vasta varmisti Suomen itsenäisyyden 15.5.1918 Helsingissä Vapaussodan Voitonparaatin kautta. Mannerheim oli Suomeen palatessaan jo 50-vuotias, eli mies parhaassa iässä. Lyhyt aika Suomen valtionhoitajana 1918 – 1919 osoitti, että Mannerheim pystyi näkemään laajemmat yhteiskunnalliset asiat nuoren valtion alkutaipaleella. Jätettyään valtiolliset tehtävät, tarjoutui Mannerheim auttamaan Puolaa vapaustaistelussa bolshevikkejä vastaan ja myöhemmin myös Ranskan muukalaislegioonaan pyrkiminen on tosiasia.

I Maailmansodan seurauksena Euroopan kaksi merkittävää valtiota, Saksa ja Venäjä joutuivat kantamaan raskaimman taloudellisen ja inhimillisen taakan. Venäjä joutui vieraan rodun alistamiseksi ja sisällisota jatkui laajan maan eri alueilla vielä 20-luvulle tultaessa. Saksa joutui maksamaan järjettömät sotakorvaukset ja samalla syntyi syy seuraavaan sotaan. Historialliset tosiasiat I Maailmansodan ja II Maailmansodan todellisista syistä ovat avautuneet vasta tarkemman historiantutkimuksen avulla ja erityisesti arvostusta saavat historioitsijat David Irving, sekä David Duke. Taloudelliset syyt ja pankkiirien intressi hyötyä sodista ovat olleet tärkeimmät syyt sotien syttymiselle.

Suomen nuori valtio oli vuonna 1939 materiaalisesti huonosti valmistautunut sotaan, mutta Suojeluskuntain antaman koulutuksen ja suojeluskuntalaisten omien aseiden ansiosta voimasuhteet eivät olleet täysin epäsuhtaiset. Mannerheimin toiminta Suomen Armeijan komentajana Talvisodassa osoitti ulkovalloille, että jo 72 vuotta täyttänyt Suomen Marsalkka Mannerheim pystyi johtamaan menestyksellisesti armeijamme ja saavuttamaan torjuntavoiton. Sotatoimien loputtua saatettiin todeta, että viime hetkellä! Neuvostoliitto olisi sotaa jatkamalla joutunut mahdollisesti tulevien liittolaistensa Britannian ja Ranskan sotatoimien kohteeksi, vaikka todellinen syy oli Saksan vaikutusvallan rajoittaminen Pohjois-Euroopassa. Neuvostoliiton kanssa tehty rauhansopimus merkitsi Suomelle suurien maa-alueiden luovuttamista ja rauhansopimus oli erittäin katkera suomalaisille taistelujen loputtua 1940.

Välirauhan aikana 1940-1941 lähestyi Saksa Suomen valtion johtoa ja syntynyt sopimus mahdollisti saksalaisille joukoille kauttakulun Norjaan. Saksan ryhdyttyä sotaan Neuvostoliittoa vastaan kesäkuun 22 pnä 1941 liittyi Suomi Saksan rinnalla sotatoimiin. Suomi saavutti sotilaalliset tavoitteensa, vaikka kärsi hyökkäyssodan luonteen vuoksi tappioita. Sotaonni oli Saksan aseiden puolella vielä vuonna 1942, kun Saksan johtaja Adolf Hitler tuli yllätysvierailulle Suomen Marsalkka Mannerheimin 75-vuotispäiville 4.6. Hitlerin vierailu oli merkittävä kunnianosoitus suomalaisille ja erityisesti Mannerheimille, sillä Hitlerin vierailu sodan oloissa oli todella poikkeuksellista. Käydyt pöytäkeskustelut osoittivat, että Hitler oli selkeästi yllättynyt Neuvostoliiton sotilasmateriaalin määristä.

Mannerheimin kykyä johtaa Suomen Armeijaa on haluttu jälkikäteen arvostella sen johdosta, että häneltä puuttui yleisesikuntaupseerin koulutus, mutta tosiasiassa hänen kenraalivalintansa korvasi täydellisesti mahdolliset puutteet. Arvioitaessa Mannerheimin sodan johtamista ja hänen kykyään nähdä laajemmat kokonaisuudet, niin voidaan kiistatta todeta hänen ylivertaisuutensa verrattaessa nykypäivän upseerikuntaan. Puolustusvoimain johto on täydellisesti unohtanut sotien antamat opetukset kokonaiskuvan ymmärtämisestä maailman tilanteesta. Mannerheim kykeni varsin iäkkäänä toimimaan myös Suomen Tasavallan Presidenttinä Risto Rytin erottua ja Mannerheimin ansiosta siirtyminen Paasikiven linjaan oli mahdollista. Voidaan perustellusti todeta, että Paasikiven näkemykset venäläisistä olivat johdonmukaisesti lähellä Mannerheimin vastaavia!

Puolustusvoimain tämän päivän paraati on merkittävä siksi, että kyseessä on itsenäisen Suomen historian merkittävimmän miehen 150-vuotissyntymäpäivä. Suomi on ajautumassa USA:n vasalliksi ja siitä vastuun kantavat poliitikkomme ja Puolustusvoimain johto. On syytä kysyä, onko historian opetuksista opittu mitään ja miksi suomalaisten miesten tulee lähteä sotimaan USA:n sotia eri puolille maapalloamme? Suomalaisen sotilaan tulee puolustaa Suomen aluetta maalla, merellä ja ilmassa. Ovatko suomalaiset poliitikot ainoastaan sionististen pankkiirien asialla lähettäessään suomalaisia nuorukaisia kaatumaan pankkiirien sodissa? Venäjä on naapurimme ja kyseessä on maailman suurin valtio. Onko Venäjä hyökkäämässä Suomeen, vai onko kyseessä infosodan tohtorien mielikuvitus?

 

Runo K. Kurko

puheenjohtaja