PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

75

AMPUMA-ASELAIN MUUTOSHANKE

Asedirektiivin implementointi Suomen ampuma-aselakiin tulee olemaan jälleen haastava tehtävä Sisäministeriön hanketta johtaville virkamiehille, sillä kuuleminen ja lausuntojen ymmärtäminen ovat kaksi eri asiaa. Direktiivin vaatimat muutokset voidaan saattaa voimaan varsin pienillä toimenpiteillä, mikäli halua on ja ampuharrastuksen säilyttäminen säilyy tavoitteena. Suomessa kuulemismenettelyssä ongelmana on liian laajojen kansalaispiirien mielipiteen kuuleminen, sillä vastaavasti sosiaalilainsäädännön valmistelun yhteydessä en ole havainnut koskaan kuullun esimerkiksi Suomen Ampumaurheiluliittoa tai SML:ää!

Terrorismin estäminen ei onnistu ampuma-aselain kiristämisen kautta, sillä kuten hyvin on tiedossamme, kaikki Euroopassa tehdyt terrori-iskut ovat olleet muiden kuin kantaväestöön kuuluvien henkilöiden tekemiä. Lontoon ja Madridin metroihin tehdyt iskut ovat myös osoitus siitä, että aselainsäädäntö ei millään tavoin vaikuttanut erittäin tuhoisiin iskuihin. On suorastaan käsittämätöntä kansalaisten aliarviointia, että autoilla tehtyihin terrori-iskuihin voitaisiin vaikuttaa aselakia kiristämällä. EU:n Komission johdon tavoite on ollut jo vuodesta 1991 lähtien riisua kansalaiset aseista, vaikka näennäisesti tavoitteena on ollut tavaroiden ja ihmisten vapaa liikkuminen EU:n alueella! Direktiivin vuodelta 1991 muutosta kohtaan on painetta lisännyt eri maiden tapa soveltaa direktiivin vaatimuksia.

Suomen asema on todella mielenkiintoinen, sillä ei voi välttyä vaikutelmalta, että direktiivin tiukentamiseen on vaikuttanut eräiden Ahy:n virkamiesten osallistuminen Fabio Marinin johtamaan Firearms Expert ryhmään. Lähes kaikissa Suomessa käydyissä oikeudenkäynneissä koskien starttiaseita, on esitutkinnan käynnistämiseen vaikuttanut voimassa olevasta ampuma-aselaista selkeästi poikkeava Ahy:n virkamiesten kanta. On käsittämätöntä, että Oikeuslaitosta kuormitetaan samoista lähtökohdista aloitetuilla syytteillä, vaikka useimmissa oikeudenkäynneissä Ahy:n kanta ja todistelu on osoitettu olevan lakiin perustumatonta. On syytä epäillä, että myös asedirektiivin implementointi johtaa oikeudenkäyntien sarjaan ja aselupien peruuttamisiin kiihtyvällä vauhdilla.

Suurin osa kansalaisista ja virkamiehistä on jo täydellisesti unohtanut sen tosiasian, että lain vastainen Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohje johti virheellisiin lupahallinnon päätöksiin ja siten kahteen 22 kaliiperisillä aseilla suoritettuun koulusurmaan vuosina 2007 ja 2008. Vuonna 1998 voimaan tullut ampuma-aselaki oli valmisteltu asiantuntijavoimin ja tavoitteena oli implementoida asedirektiivi vuodelta 1991 Suomen ampuma-aselakiin. Ohjeiden ja niiden ohjeiden hyväksyminen lain ja asetusten yläpuolelle on johtanut erittäin raskaaseen ampuma-aselakiin, mihin liittyy olennaisena osana myös poliisin työmäärää kohtuuttomasti kuormittava ampumaratalaki.

Henkilökohtaisesti reilusti yli puoli vuosisataa aseita, metsästystä ja kilpa-ammuntaa harrastaneena näen rajoitusten lisäämisen tavoitteena olevan ainoastaan kansalaisten laillisen harrastuksen lopettamisen. Komission puheenjohtaja ja komissaarit edustavat ajatustavaltaan edesmenneen Neuvostoliiton politbyroota, ainoana erona se, että Komission yläpuolella hääräävät hämärät sijoituspankkiirit, kuten George Soros. Yhteiskuntarauhaa ei turvata riisumalla kantaväestö aseista, vaan turvaamalla kansalaisten perustuslain suojaamat oikeudet harrastaa. Reserviläisten kannalta on huolestuttavaa se, että Puolustusvoimain johto jo 90-luvulle tultaessa jätti avoimeksi kysymyksen Kansalliskaartista tai Kodinturvajoukoista. Suurikapasiteettiset lippaat eivät ole ongelma!

 

Se vis pacem, para bellum!

 

Runo K. Kurko

puheenjohtaja