PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

281

VAPAUSSODAN ALKAMISESTA 99 VUOTTA

Suomen laillisen hallituksen sotavoimat ryhtyivät 28.1.1918 kenraali Mannerheimin käskystä riisumaan maassa olevia venäläisiä sotajoukkoja aseista. Vapaussodan alkamista edelsi punaisten aloittama kapina 27.1.1918. Väittely sodan nimestä on täysin turhaa, sillä itsenäisyysjulistuksen hyväksyminen Eduskunnassa 6.12.1917 tapahtui äänin 100 vastaan 88, eli sosiaalidemokraatit vastustivat itsenäisyysjulistusta. Sosiaalidemokraattien yhteydet ensin Venäjällä menshevikkeihin ja sitten bolshevikkien edustajiin Lenin, sekä Stalin johtivat heidät uskomaan mahdollisuuksiin kapinan avulla ottaa Suomessa hallitusvalta.

Historian tutkijoista erityisesti akateemikko Eino Jutikkala ja historioitsija Ohto Manninen ovat tutkineet itsenäisyystaistelun merkitystä Vapaussotana. Vapaussodan päättyminen 16.5.1918 Mannerheimin voitonparaatiin Helsingissä, oli varsinaisten sotatoimien päättymisen päivä ja mahdollisti Eduskunnan kokoontumisen ensimmäisen kerran itsenäisyystaistelun alkamisen jälkeen. Suomen itsenäisyyden 75-vuotispäivän merkeissä otti kantaa myös tukholmalainen Svenska Dagbladet vuonna 1992, todeten sen soveltuvan paremmin itsenäisyyspäiväksemme, kuin 6. joulukuuta, sillä vasta silloin oli Vapaussota voitettu. Vapaussota on ainoa oikea nimitys 1918 itsenäisyystaistelulle, sillä 1920 tehty Tarton rauha tehtiin Neuvosto-Venäjän kanssa, ei punakaartien johdon kanssa.

Vapaussoturin poikana en voi hyväksyä itsenäisyystaistelun väheksymistä julkisuudessa, mihin liittyy valtion johdon veljeily anarkistien ja antifasistien kanssa. Suomessa on virallisesti porvarillisina puolueina itseään pitävien enemmistö Eduskunnassa, kuten oli 1917. Tasavallan presidentti on koulutukseltaan juristi ja puoluekannaltaan kokoomuslainen, siitä huolimatta hän avoimesti hyväksyy kansallisten arvojen romuttamisen, sekä vihervasemmiston teot enemmistöä vastaan. Vuonna 1918 Ruotsin sosiaalidemokraatit eivät hyväksyneet Suomen sosiaalidemokraattien veljeilyä Leninin bolshevikkien kanssa. Miksi nykyään väkivaltaa lietsovat antifasistit ja anarkistit saavat toimia ilman oikeuslaitoksen puuttumista asiaan.

Vuoden 1918 muistot ovat Vapaussodassa taistelleiden lapsilla hyvin muistissa, samoin punakaartissa kapinaan osallistuneiden jälkeläisten muisteloissa. Saksassa koulutuksensa Jääkäripataljoona 27:ssä saaneet jääkärit tulevat aina säilymään Suomen Itsenäisyyden puolesta taistelleiden ja kaatuneiden eturivissä! Ilman sotilaskoulutuksen saaneita jääkäreitä, olisi Vapaussodan kaatuneiden määrä ollut paljon suurempi, sillä taisteluissa sodan lakeja olisi vielä vähemmän kunnioitettu. Vapaussodan merkitystä arvioitaessa on syytä muistaa, että Venäjän vallankumous oli vierasta rotua ja uskontoa tunnustavien vallankumouksellisten työtä, ei Venäjän kansan riveistä nousseiden. Suomen onneksi väestö täällä oli lähes 98 prosenttisesti kristillisen kasteen saanutta!

Vuonna 2018 on Suomen Vapaussodan 100-vuotisjuhla, silloin tulisi Suomen puolustusvoimain järjestää suurparaati Helsingissä 16.5.! Suomeen ei mahdu suurmoskeijaa, Suomi on edelleen etnisesti yhtenäinen ja valkoisen miehen asuttama. Tämä ei ole vihapuhetta, vaan suomalaisen miehen puhetta. Vieraat kulttuurit ja globalisaatio eivät kuulu Suomeen. Venäläisiä emme ole ja ruotsalaisiksi emme tule, olkaamme suomalaisia, myös Valtakunnansyyttäjän virastossa. Perustuslakimme sitoo meitä kaikkia Suomen kansalaisia ihonväristä ja uskonnosta riippumatta, siksi laittomasti maassamme olevat on poistettava maastamme, kuten venäläinen sotaväki vuonna 1918! Poliisin tehtävä on suorittaa laittomasti maassa oleilevien maasta poistaminen viipymättä, tämä on “kivapuhetta”!

Runo K. Kurko

puheenjohtaja