PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

27.11

 

ASEDIREKTIIVIIN VAIKUTTAMINEN JA ASEOIKEUS

Britannian Brexitin toteutumista pyritään kaikilla mahdollisilla keinoilla hidastamaan ja lopulta estämään. Entiset Britannian pääministerit Tony Blair ja John Major ovat julkisesti arvostelleet Britannian kansanäänestyksen tulosta! Majorin lausunto siitä, että on väärin vähemmistöä kohtaan, mikäli Brexit toteutuu, on irvokas esiintulo konservatiiviselta entiseltä pääministeriltä. Kansan mielipiteellä on ainoastaan silloin merkitystä politiikoille, kun se on yhdensuuntainen heidän ajamansa linjan kanssa. Major on jäänyt Britannian aseen omistajien ja urheiluampujien muistiin henkilönä, joka tuhosi laillisen harrastuksen Dunblanen tapauksen jälkeen. Britannian edustajien esiintyminen EU:n Parlamentin konservatiivien ryhmässä on ollut direktiivin hyväksymisen puolesta toimimista, siksi Britannia on saatava nopeasti ulos kaikesta EU:n päätöksenteosta. Sisäasiainkomissaarina toimiva Julian King ajaa tehokkaasti itselataavien aseiden totaalikieltoa, joten komissaarin toimintaa on hidastettava kaikin tavoin!

Euroopan Unionin asedirektiivin muutoksen kannattajat ovat ensisijaisesti jäsenmaiden viranomaiset, poliittiset asevastaiset järjestöt, jäsenmaiden hallitukset ja merkittävimpänä totalitääristä keskusvaltaa rakentaneet Komission komissaarit. Jäsenvaltioissa urheiluampujia ja metsästäjiä edustavat järjestöt ovat lähes aina poliittisessa ohjauksessa, joten todellista oppositiota ei käytännössä ole! Joidenkin aktiivien meppien, kuten Suomen Jussi Halla-ahon toimien ansiosta direktiivin muutosta on käsitelty ansiokkaasti Parlamentin Imco-ryhmässä! Valitettavasti ainoastaan jarruttamalla asian käsittelyä siihen asti, kun britit on saatu ulos, voidaan aloittaa uusi kierros. Väitteet Suomen hallituksen halusta puolustaa reserviläisten oikeutta pitää hallussaan itselataavat aseensa on perätön. Ainoastaan puolustusministeri Jussi Niinistö on julkisesti puolustanut asiaa, vaikka tulee ministerinä hyväksymään direktiivin kaikkine rajoituksineen.

Kokoomus on puolueena toiminut vielä sosiaalidemokraatteja tehokkaammin suomalaista aseoikeutta vastaan. Ampuma-aselakiin liittyvät kysymykset ovat kansallisella tasolla Suomessa hoidettu vastoin asiantuntijoiden ja harrastajien vaatimuksia. Erityisesti Vanhasen hallituksen valtionvarainministerinä toimiessaan Jyrki Katainen osoittautui olevansa täysin viranoamisten harjoittaman mielivallan kannattaja ja asevastainen. Kokoomuksen puheenjohtana toimiessaan Jyrki Katainen ainoastaan pelasi paikkaa EU:n Komission korkeimpaan johtoelimeen, pettäen kaikki aseluvanhaltijat. Kuluneen viikon ehkä mielenkiintoisin direktiiviin liittyvä tapaaminen oli komissaari Kataisen ja suomalaismeppien palaveri. Jussi Halla-ahon kysymyksiinsä saamat vastaukset osittivat, että Jyrki Katainen valehteli suoraan mepeille tai oli täydellisesti unohtanut kaikki vuonna 2009 saamansa tiedot aselain valmistelusta, aselain mikä tuli voimaan 11.06.2011.

Euroopassa on totuttu siihen, että esille tuleviin lakeihin ja asetuksiin pyritään vaikuttamaan silloin, kun ne ovat parlamentin käsittelyssä, tämä perinteinen tapa on virheellinen. Saksa on erinomainen esimerkki kansalaisten luottamuksesta hallintoon, sillä Bundestagissa esillä oleva asia yleensä hyväksytään. Lakien valmisteluun on vaikutettava etupainotteisesti, kuten lobbarit tekevät EU:ssa. Suomessa lain valmisteluun on vaikutettava sen ollessa etenemässä poliittisessa ohjauksessa, joten lain valmistelijalta on saatava aineisto, jotta tiedetään tavoite. Aselakeihin liittyneet salaiset valmistelut Suomen itsenäisyyden aikana vuosina 1918 – 1995, saatiin yleensä tietoon niiden ollessa lausunnoilla eri ministeriöissä, joten ne pystyttiin pysäyttämään ja useissa tapauksissa kokonaan estämään etenemästä hallituksen esityksiksi Eduskunnalle!

Suomalainen poliittinen eliitti on toiminnassaan unohtanut kansallisen edun, minkä vuoksi olemme nykyisessä tilanteessa. Sisäministeriössä poliittisesta ohjauksesta vastanneet ministerit ovat viimeisten viidentoista vuoden aikana, lukuunottamatta sisäministeri Kari Rajamäkeä sdp, toimineet ainoastaan EU:n Komission edunvalvojana. Kokoomuksen kansanedustajista valitut sisäministerit ovat osoittautuneet erityisen heikoiksi valvomaan kansallista etua, oli kyseessä maahan muutto tai aseisiin liittyvät kysymykset. Sisäministerin tehtävät ovat edelleen Komission kannalta sellaisia, joiden hoitaminen Komission tavoitteiden mukaisesti on jopa pääministerien tehtäviä merkittävämpiä, sillä sisäministerit vastaavat kunkin jäsenvaltion sisäisestä turvallisuudesta. Kansallista etua valvova sisäministeri pystyy jarruttamaan, halutessaan direktiivin implementointia vuosia, minkä aikana Euroopan Unioni on jo hajonnut! Suomen edun tulisi olla ensisijainen tavoite jokaiselle suomalaiselle!

 

Runo K. Kurko
puheenjohtaja