PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

BUk

VALTIOSOPIMUS VAI KAUPPASOPIMUS

Suomen perustuslain mukaan ulkopoliittisista kysymyksistä ja päätöksistä vastaa Suomen hallitus , ei Tasavallan presidentti. Tasavallan presidentillä ei ole poliittista vastuuta. Suomen valtio on tehnyt Buk-ilmatorjuntaohjuksista Venäjän Federaation kanssa valtiosopimuksen, ei kauppasopimusta. Valtioiden väliset asejärjestelmiä koskevia kauppoja sitoo aina kolmansia osapuolia käsittävät vastuulausekkeet, joten Suomen hallituksen toiminta Hollannin viranomaisten kanssa on ollut vastoin Suomen ja Venäjän tekemää valtiosopimusta.

On hämmästyttävää, että Suomessa Suomen valtion ja Venäjän Federaation välisestä valtiosopimuksesta antaa televisiossa lausuntoja USA:n edustajana avoimesti toimiva Ulkopoliittisen Instituutin Mika Aaltola, ymmärtämättä kauppasopimuksen ja valtiosopimuksen juriidista eroa. Sipilän hallituksesta olisi ulkoministeri Timo Soinin pitänyt julkisuudessa esittää Suomen hallituksen pahoittelut Venäjän hallitukselle valtiosopimuksen rikkomisesta. Mika Aaltolan tulkintojen mukaan voisimme ilmeisesti luovuttaa Locheed Martinin kanssa käytyjen luottamuksellisten neuvottelujen tiedot kolmansille osapuolille!

Perustuslain tuntemus on Suomessa Kekkosen ajan jälkeen ratkaisevasti heikentynyt ja on ilmeistä, että käsitystä valtioiden välisistä sopimuksista ei ymmärretä noudatettaviksi! Eduskunnassa lainsäätäjiksi valitut kansanedustajat ovat täysin valmistautumattomia niihin mullistuksiin, mitkä tulevat tapahtumaan Euroopassa ja Lähi-Idässä seuraavien vuosien aikana. Suomen asema sopimuksia noudattavana valtiona on osoittautunut epäluotetavaksi ja osasyynä ovat Ulkopoliittisen Instituutin lausuntoautomaatin kritiikittömät lausunnot julkisuudessa. On syytä tarkastella Suomen hallituksen asemaa yleensä ja erityisesti niissä tilanteissa, mihin liittyy epävarmuus Suomen asemasta mahdollisena sopijaosapuolena.

 

Runo K. Kurko
puheenjohtaja