PARLAMENTTIVAALIEN MERKITYS

EU- ja eurokriittisten edustajien valinta merkitsee kansalaisille mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänsä valintoihin. Kansalaiset joiden käsitys Suomen itsenäisyyden merkityksestä muuttuvassa maailmassa on rajoittunut tai kielteinen, tulee äänestämään vanhojen puolueiden edustajia, joiden tavoite on liittovaltio. Itsenäisesti ajattelevat kansalaiset ymmärtävät Suomen itsenäisyysjulistuksen 6.12.1917 merkityksen maallemme. Vapaussotaamme ei käyty vuonna 1918 siksi, että itsenäisyytemme luovutettaisiin pysyvästi, ilman taistelua Brysselin byrokraateille ja pankeille.

Suomessa, Ranskassa, Iso-Britanniassa, Saksassa, Ruotsissa, Hollannissa ja Kreikassa on herätty ymmärtämään, että EU ei tule kehittymään avoimmuuden ja tasa-arvoisuuden unioniksi. EU-kriittisten määrä tulee yllättämään perinteiset puolueet. Vaalien merkitys korostuu erityisesti siksi, että EU:n komissio ei ole pitänyt tehtyjä Maastrichtin ja Lissabonin sopimuksien velvoitteita. Valtioiden talouksien ylivelkaantuminen ja nuorisotyöttömyyden raju lisääntyminen EU:n alueella tulee viemään EU:n kriisistä toiseen. Ylivahva Euro on virhe. Eurosta on päästävä eroon.

Kansalainen, äänestäjä, ota selvää asioista, tarkista edustajasi viiteryhmän tavoitteet parlamentissa.
Käy äänestämässä, vain siten voit vaikuttaa!

NRA ry Hallitus