PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 2

116

POLIITTISEN KENTÄN KANNANOTTOJA TERRORI-ISKUISTA

Presidentti Sauli Niinistö otti kantaa Lontoossa tapahtuneeseen terrori-iskuun: ”Emme taivu emmekä turru toistuvienkaan terroritekojen edessä, sillä demokratia ja vapaus ovat vihaa vahvempia voimia”. Sauli Niinistön kannanotto on totta. Kyseessä on todellakin vapaus, mutta kyseessä ei ole EU kansalaisten vapaus, vaan terroristien eli vihollistemme vapaus liikkua ilman rajoja Eurooppaan toteuttamaan terrori-iskuja ja se on vahvempi voima siihen verrattuna, mitä keinoja EU kansalaisilla on terroristeja vastaan. Kuka puolustaa aseista riisuttuja Euroopan kansalaisia, kun siihen eivät pysty poliitikot eikä poliisi ja mitä Suomalaiset päättäjät tekevät estääkseen vastaavantyyppisten terrori-iskujen kohdistumisen Suomeen?

Vapautta EU kansalaisille ei ole, että rajat ovat sepposen selällään Eurooppaan vapaasti tuleville terroristeille. Vapautta olisi se, että Euroopan kansalaiset voisivat matkustaa Euroopassa ilman pelkoa jatkuvista terrorihyökkäyksistä. Pääministeri Juha Sipilä kirjoittaa Twitterissä olevansa järkyttynyt ja surullinen Lontoon uutisista. Sipilä ilmoittaa myös tuomitsevansa hyökkäykset voimakkaasti. Järkytys ja suru tuntuvat lähinnä hurskastelulta Sipilän suusta kuultuina huomioon ottaen Juha Sipilän aseman masinoimassa turvapaikanhakijoista koostuvaa massiivista aaltoa Suomeen. Järkytys eikä suru saa sulkea silmiä todellisuudelta, vaan taisteluun terrorismia vastaan on ryhdyttävä kaikin voimin ja koko Euroopan laajuisesti. Ulkoministeri Timo Soini on ottanut kantaa Lontoon terrori-iskuihin todeten, että surullisia uutisia Lontoosta. Soini myös tuomitsee voimakkaasti nämä pahantahtoiset iskut. Positiivista suomalaisen poliittisen kentän em. esille tuloissa on, ettei tällä kertaa kuultu pelkästään jo loppuun kulunutta hokemaa, ettei pelolle tule antaa valtaa/sijaa ja kannanotoissa on tuomittu iskuja ja jopa pahantahtoisia sellaisia.

PUOLA – TERRORISMIVAPAA VYÖHYKE

Puolassa valtaa pitävän Laki ja oikeudenmukaisuus (Law and Justice Party – PiS) puolueen puheenjohtaja Jarosław Kaczyński on todennut, että avoimien rajojen politiikka ei ollut Puolan päätös vaan Saksan, joten Saksa kärsiköön myös seuraukset. Vuonna 2015 EU pakotti jäsenmaat hyväksymään taakanjakosuunnitelman, jonka mukaan 160 000 turvapaikanhakijaa siirrettäisiin Etelä-Euroopasta muihin jäsenmaihin. Tiukkoja vastustajia oli Tsekki, Unkari, Romania ja Slovakia. Puolassa vallassa ollut Donald Tuskin Kansalaisfoorumi puolue ei vastustanut taakanjakoa, joka johtikin Tuskin puolueen valtavaan vaalitappioon. Joulukuussa 2014 Donald Tusk aloitti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana. Tämä, kuten myös suomalaisen Jyrki Kataisen urakehitys kuvaavat hyvin, miten kunkin maan oman kansansa edun täysin unohtaneet poliitikot palkitaan merkittävillä EU viroilla.

Puolan sisäministeri Mariusz Błaszczak on kommentoinut EU:n Puolalle esittämiä vaatimuksia ottaa vastaan 6 000 turvapaikanhakijaa todeten, että se olisi maalle aivan varmasti paljon pahempaa kuin Brysselistä käsin uhkaavat rangaistukset. Miten Puolassa voi olla näin älykkäitä poliitikkoja ja Suomessa päättäjät sen sijaan, kuten esimerkiksi Paula Risikko ovat ottaneet uuden turvapaikanhakijatulvan uhkaan aivan järjettömän lähestymistavan vaatimalla kaikkia jäsenmaita ehdottomasti alistumaan taakanjakoon.

EU RIKOLLISTEN KOHTEENA

Saksaan saapuneiden turvapaikanhakijoiden uusin keino välttää palautus kotimaahan on tunnustaa joko aitoja tai keksittyjä murhia. Mikäli turvapaikanhakijan kotimaassa on voimassa tai voi uhata kuolemanrangaistus, voidaan hakijalle myöntää turvapaikka, koska EU:n ihmisoikeuslainsäädännön mukaan laittomia siirtolaisia ei saa palauttaa, jos heitä voi uhata kuolemanrangaistus. Mikäli turvapaikanhakija kertoo tehneensä em. rikoksen kotimaassaan, pakottaa se Saksan lain mukaan tutkimaan tapauksen. Tutkinta on haastavaa, koska viranomaiset eivät voi ottaa yhteyttä henkilön kotimaahan, koska se paljastaisi turvapaikanhakijan olinpaikan. Ainoaksi todisteeksi jää siten vain turvapaikanhakijan oma tunnustus, joten mahdollisuudet turvapaikkasysteemin väärinkäyttöön myös tätä kautta ovat käytännössä rajattomat. Miksi ihmeessä EU maiden pitäisi tarjota turvapaikkaa murhaajiksi tunnustautuneille, miksi murhaajiksi tunnustautuneiden tulisi saada oleskella vapaasti EU kansalaisten keskuudessa ja missä ovat EU kansalaisten ihmisoikeudet?

Ruotsin poliisi on tuonut esille turvapaikanhakijoiden väärennettyjä henkilöllisyyksiä 84 % sormenjälki-systeemin ansiosta. Väärennetyt henkilöllisyydet ovat suuri ongelma erityisesti Ruotsiin tulleiden marokkolaisten turvapaikanhakijoiden osalta. Jos haluaa hakea Suomen passin, vaaditaan hakijalta otettavaksi sormenjäljet sähköiseen järjestelmään, eikä passia voi muuten saada. Perusteena sormenjäljen vaatimiselle on esitetty mm. passin turvallisuutta ja että sormenjälkien ansiosta luodaan luotettavampi yhteys matkustusasiakirjan ja haltijan välille. Sormenjäljet rekisteröidään lisäksi kansalliseen rekisteriin. Rekisteröimällä sormenjäljet voidaan henkilö tunnistaa passia haettaessa ja matkustusoikeuden osoittamiseen liittyvissä tilanteissa. Rekisteröinnin tavoitteena on suojata henkilön henkilöllisyyttä, henkilökohtaista turvallisuutta ja estää yksityiselämän suojaa loukkaava henkilöllisyyden väärinkäyttö. Eihän systeemi voi toimia, ellei se koske kaikkia, niin miksei jokaiselta Suomeen saapuneelta Asylum sanan lausujalta ole otettu sormenjälkiä vastaavaan sähköiseen järjestelmään, vastaaviin perusteisiin vedoten?

KANSALLISMIELISYYS MEDIASSA

Euroopassa pidetyistä vaaleista on eri valtamedioissa tehty tarkoitushakuisia tulkintoja, vaikka todellisuus on muuta. Valtamedioiden tulkinnan mukaan euroskeptisyys ja kansallismielisyys olisivat laskemassa kannatustaan, vaikka euroskeptisyys ja kansallismielisyys ovat kasvattaneet merkittävästi kannatustaan verrattuna aiempaan. Eurooppa on etenemässä edelleenkin euroskeptiseen ja maahanmuuttokriittiseen suuntaan, vaikka kansallismielistä liikehdintää kaikin tavoin pyritään mm. sosiaalisen median avulla suitsimaan.

Median puolueellinen uutisointi niin EU:ssa kuin Suomessakin tulee asettaa vahvasti kyseenalaiseksi. Juuri valtamedian sensuroidun ja vahvasti tarkoitushakuisen sisällön vuoksi on mediakenttään ilmaantunut ns. vaihtoehtomedioita, joita valtamedian taholta pyritään leimaamaan valhemedioiksi. Valtamedia ei saa olla muokkaamassa äänestystulosta ja tekemässä eliitin suosimasta ehdokkaasta kansalle ainoaa sopivaa ehdokasta. Lehdistö, jota myös kolmanneksi valtakunnanmahdiksi kutsutaan, ei saa olla puolueellinen mielipiteenmuokkaaja, koska uskottavuudella ja etiikalla on merkitystä meille jokaiselle ja joukkoviestintä vaikuttaa meistä jokaisen elämään.

Suomessa kahden vuoden päästä järjestettävät eduskuntavaalit tulevat noudattamaan yleiseurooppalaista kehityskulkua, joka puoltaa EU- ja maahanmuuttokriittisen puolueen kannatuksen nousua. Suomessa ainoa maahanmuuttokriittiseksi tunnustautunut puolue on Perussuomalaiset, jonka tulevan linjan tulee lunastaa äänestäjien jo aikanaan ennen ”jytkyä” puolueelle asettamat toiveet.

EU-MINISTERIT HYVÄKSYIVÄT LAIN SUITSIMAAN SOSIAALISEN MEDIAN VIHAPUHETTA

EU karsii vihapuhetta ja haluaa tukea omaa agendaansa edistävää eurooppalaista elokuva- ja TV-tuotantoa eli niitä tahoja, jotka EU eliitin agendaa kuuliaisesti ajavat. EU-maiden ministerit ovat hyväksyneet suunnitelman, jonka tarkoituksena on EU päättäjien mukaan saada kuriin sosiaalisessa mediassa räjähdyksenomaisesti lisääntynyt vihapuhe ja valeuutisten levittäminen. Mielenkiintoista on, ettei ministereille ole tainnut tulla mieleen, miksi vihapuhe ja tarve ns. valeuutisiin ovat lisääntyneet? Jos EU-parlamentti hyväksyy ehdotukset, kyseessä olisi ensimmäinen EU-tasoinen lainsäädäntö, joka koskisi mm. Facebookia, Twitteriä ja YouTubea. Sosiaalinen media tulisi ainoastaan tämän tyyppisten toimien seurauksena saamaan yhä enemmän vaihtoehtoisia medioita.

Erityisesti Facebookin johtaja ja perustaja Mark Zuckerberg on hyökännyt kansallismielisyyttä vastaan julistaen, että aikamme suurin kamppailu tulee olemaan autoritäärisyyttä ja kansallismielisyyttä vastaan. Poliittisen eliitin ”käsikassara” Zuckerberg itse on tunnettu siitä, että hän harjoittaa autoritääristä politiikkaa vainoamalla poliittista eliittiä kritisoivia käyttäjiä ja uutisia. Kamppailu kansallismielisyyttä vastaan tulee olemaan haastavaa, koska kansallismieliset puolueet ovat yhä suositumpia erityisesti nuorten keskuudessa, jotka tunnetusti ovat Facebookin suurin käyttäjäryhmä. Sosiaalisessa mediassa pitäisi tarkkailla Merkelin Eurooppaan kutsumia, poliittista islamia kannattavia ääri-islamisteja mahdollisten terrori-iskujen estämiseksi sen sijaan, että pyritään tarkkailemaan ja sensuroimaan ihmisiä, jotka taistelevat islamisaatiota vastaan.

POLIITIKKOJEN KAKSINAISMORAALI

Aiemmin julkisuudessa muiden puolueiden päättäjiä asettui tukemaan Sampo Terhon valintaa Perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Tilanne muuttui 31.5.2017 kun Sampo Terho toi Eduskunnassa esille EU-kansanäänestystä koskevan mielipiteensä. Suomen EU-neuvotteluihin 1990-luvulla osallistunut Pertti Salolainen reagoi asiaan todeten, että tämä oli järkyttävää kuultavaa. Jutta Urpilaisen mukaan Terhon puheet heikentävät Suomen uskottavuutta kansainvälisenä toimijana. Kuorolaulantaa jatkoi Alexander Stubb, jonka mukaan Terhon puheet ovat jopa edesvastuuttomia. Stubb käytti Terhosta jopa sanaa “turvallisuusriski” ja sokerina pohjalla esitti mielipiteensä pääministeri Juha Sipilä painottaen, ettei istuva hallitus tule esittämään EU-kansanäänestystä ja edelleen alleviivasi, ettei hän tule olemaan missään roolissa hallituksessa, joka sellaisen esityksen toisi.

PERSKEKO hallitus on epäonnistunut lähes kaikessa, mihin se on ryhtynyt. Olennaista ei ole ollut saada pidettyä Suomi turvallisena maana, kilpailukykyisenä toimijana tai suomalaisten taloudellista tilannetta parannettua esimerkiksi oikeaa työllisyyttä lisäävin ja verotusta järkevöittävin keinoin vaan agendana on ollut yksinomaan eliitin oman edun tavoittelu. Pieni- ja keskituloisten asemaa on kiristetty kaikin keinoin ja samalla on jaettu lisää niille, jotka kuuluivat jo valmiiksi hyvin toimeentuleviin.

Jussi Halla-ahon valinta 10.6.2017 Perussuomalaisten puheenjohtajaksi on loistava esimerkki demokratian toteutumisesta. Spekulointi, voiko Jussi Halla-ahon johtamien Perussuomalaisten kanssa olla hallituksessa merkitsee Juha Sipilälle selkeää kauhuskenaarion toteutumista. Uudet vaalit johtaisivat Keskustan kannatuksen putoamiseen, minkä seurauksena Kokoomus olisi valitsemassa hallituskumppanit samalla tavoin kuin Alexander Stubb sai Jyrki Kataiselta perintönä ”Sixbackin”. Poliittisen eliitin mukaan Halla-aho ei ole sopiva puoluejohtajaksi eikä hallituskumppaniksi, joka osoittaa poliittisen eliitin täydellistä naiiviutta ja demokraattisen päätöksenteon halveksuntaa.

 

Minna Helin

pääsihteeri