NRA:n lausunto ehdotuksesta räjähdeasetukseksi

LAUSUNTO                 25.9.2007

Ylijohtaja Petri Peltonen
Kauppa- ja teollisuusministeriö
PL 32
00023 VALTIONEUVOSTO

ASIA: Lausunto ehdotuksesta räjähdeasetukseksi ( HAREnro KTM47:00/2005 )

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto valmisteilla olevasta räjähdeasetuksesta.

NRA ry on hyvin tyytyväinen räjähdeasetusluonnoksen 2 § , 39 § ja 40 § asiasisältöön ja suosittelee, että ko. pykälät hyväksytään tällaisinaan niistä mitään muuttamatta ja niihin mitään lisäämättä.

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry kiittää lisäksi Kauppa- ja teollisuusministeriötä myötämielisestä suhtautumisesta tähän yhdistyksen jäsenille tärkeään asiaan ja myös hyvästä yhteistyöstä asian valmistelussa.

Mikäli jatkossa on tarvetta kehittää em. pykälien käsittelemiä asioita , NRA ry tarjoaa mielellään yhteistyötä näiden kohtien säädösvalmistelussa.

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry

Runo K. Kurko
puheenjohtaja