NRA:n lausunto AYO:sta

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry
HELSINKI

                              LAUSUNTO 07.10.2007

Arpajais- ja asehallintoyksikkö

Hallitusneuvos Jouni Laiho

ASIA: LAUSUNTO ASELUPAKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMISOHJEEN LUONNOKSESTA 1.10.2007

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry (myöhemmin NRA ry) antaa aseluvanhaltijoiden laillisia oikeuksia valvovana ja puolustavana kansalaisoikeusjärjestönä lausunnon Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen (myöhemmin AYO) viimeisimmästä luonnoksesta 1.10.2007.

AYO luonnos 1.10.2007 on asenteellisesti laadittu ja ohjeen tarkoitus on käytännössä vähentää ampuma-aseiden määrää Suomessa. Ohje on ollut eri muodoissaan käytössä jo poliisilaitoksissa ja NRA ry:lle lähetetyt aseluvanhaltijoiden viestit ja kirjelmät osoittavat, että voimassaolevan ampuma-aselain kanssa ristiriidassa olevan ohjeen noudattaminen on vaikeuttanut lupien saantia koko maassa. Erityisesti aseiden hallussapitolupien peruutusten määrän kasvu on suoraan verrattavissa ohjeen käyttöönoton kanssa.

AYO luonnos 1.10.2007 on edelleen virheellinen ja ampuma-aselautakunnan jäsenten korjausesitykset ovat huomioimatta. Vuonna 2006 lausuntokierroksella olleen ohjeen luonnos olisi voitu valmistella uudelleen, sillä aikaa on ollut kokonainen vuosi. Arpajais- ja asehallintoyksikön johdon ylimielisyys ja halu vaikeuttaa laillista aseenomistusta Suomessa on johtanut tilanteeseen, josta voidaan päästä pois vain hylkäämällä AYO luonnos 1.10.2007 kokonaisuudessaan.

NRA ry on hyvin tarkoin verrannut vuoden 2006 lausunnoilla ollutta esitystä, 28.08.2007 AYO luonnosta ja 1.10.2007 AYO luonnostakeskenään. Voidaan todeta, että viimeisin luonnos on lähinnä vain sanajärjestysten muutoksilla saatu näyttämään lievemmältä, mutta tavoite on edelleen sama eli aselupakäytäntöjen kiristäminen. Ohjeen oikea nimilyhenne tulisi olla AKO, Aselupakäytäntöjen Kiristämisohje.

LOPUKSI
NRA ry edellyttää, että poliisin ylijohto vaatii poliisilaitoksia palaamaan ampuma-aselain edellyttämään lupien myöntämis- ja peruuttamiskäytäntöön ja että kaikki materiaali koskien AYO luonnoksia palautetaan Arpajais- ja asehallintoyksikköön tuhottavaksi ja poliisilaitoksia kielletään soveltamasta lupahallinnossa AYO:ta.

Koska on tullut selkeästi esille, että Arpajais- ja asehallintoyksikön henkilöstö ei ole pystyvä antamaan poliisilaitoksille niiden aselupavastaavien pyytämiä ohjeita nopeasti sähköpostitse tai puhelimitse, niin on aiheellista lakkauttaa asehallintoyksikkö nykymuodossaan ja siirtää se takaisin sisäasiainministeriön yhteyteen uudella ampuma-aselain sekä aseet tuntevalla henkilöstöllä varustettuna.

AYO luonnoksen valmistelu on osoittanut piittaamattomuutta kansalaisten perustuslaillisista oikeuksista ja kielteistä sekä syrjivää suhtautumista yli 650.000 suomalaista kohtaan. NRA ry ei näe mahdollisena uuden AYO tyyppisen ohjeen valmistelua Arpajais- ja asehallintoyksikön johdolla.

Odotamme sisäministerin ja poliisin ylijohdon lopullisesti estävän AYO:n käyttöönoton.

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry

Runo K. Kurko
puheenjohtaja

Toni Stoschek
sihteeri

Tiedoksi:
Sisäministeri Anne Holmlund
Poliisiylijohtaja Markku Salminen
Hallintojohtaja Arto Nieminen
Poliisijohtaja Kimmo Hakonen