Lausunto Suuri Valiokunta

 LomakeYla

 

 

Eduskunnan Suuri Valiokunta

Valiokunnan kansanedustajat                                                               12.03.2014

 

LAUSUNTO: Komission tiedonanto Ampuma-aseet ja EU:n sisäinen turvallisuus ja kansalaisten suojelu ja laittoman kaupan estäminen

 

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry on riippumaton kansalaisoikeusjärjestö ja näemme äärimmäisen huolestuttavana Euroopan Unionin sisäasiainkomissaarin Cecile Malmströmin toimet vaikuttaa Suomen aselainsäädäntöön. Vuosina 1999-2001 komission valmistellessa EU:n asedirektiivin muutosta, esitti A.E.C.A.C.:n puheenjohtaja Kurko komission edustajalle madam Guisolphe, asiantuntijakokouksissa, että Suomen erityisasema huomioitaisiin Venäjän naapurina.

 

Madam Guisolphe totesi, että Suomen erityisasema huomioidaan ja suomalaiset voivat edelleen pitää reservin ampumataidon ylläpitämiseksi suurikapasiteettisiä kiväärejä ja muita käsiaseita. Tilanne on edelleen sama, joten Suomen virallisen kannan tulee ottaa huomioon tosiasia, että Suomella on yhteistä rajaa ei EU-valtion Venäjän kanssa n. 1200 km. Reservin ampumataidon ylläpitäminen omaehtoisen aktiivisuuden kautta säästää Valtion rahaa ja on kustannustehokas.

 

Itselataavilla aseilla on merkittävä asema myös metsästyskäytössä, joten itselataavien aseiden mahdolliset rajoitukset metsästyksessä voivat koskea ainoastaan patruunoiden määrää lippaassa. Metsästyslaissa on tarkemmat määräykset aseista ja patruunarajoituksista. Merkittävä urheiluammuntalaji on Practical, mikä kuuluu myös SAL:n lajeihin. Lajissa käytetään pääosin itselataavia käsiaseita, kiväärejä ja haulikkoja. Kiväärien lipaskapasiteetti on yleisesti 30 patruunaa.

 

Laittomien ampuma-aseiden määrän vähentäminen ja aseiden joutuminen rikollisten käsiin ei ole estettävissä kiristämällä jo muutoinkin EU:n tasolla kireää Suomen ampuma-aselakia. Euroopassa arvioidaan olevan luvattomia ampuma-aseita kymmeniä miljoonia, pelkästään Belgiassa on rekisterien ulkopuolella ainakin 2.000.000 ampuma-asetta. Rikolliset saavat aseensa salakuljetuksen, murtojen ja korruptoituneiden viranomaisten kautta. Luvallisten aseiden saantia kiristämällä luvattomien aseiden määrä kasvaa.

 

Kansanedustajina Te olette tekemässä Suomen kannalta ratkaisevia päätöksiä. Aselainsäädännön kiristykset kohdistuisivat yksinomaan lailliseen yritys-ja harrastustoimintaan. Edellytämme Teidän ymmärtävän myös maailmanpolitiikan heikon ennustettavuuden (Ukraina).

 

Runo K. Kurko                                                  Jorma Anttila

puheenjohtaja                                                  varapuheenjohtaja

LomakeAla