JÄSENASIAT

JÄSENYYS 2017

NRA:n liittymismaksu on 50 EUR. Liittymismaksun maksavat jäsenmaksun lisäksi jäseneksi liittyessään varsinaiset jäsenet eli ne, joilla on puhe- ja äänivalta.

NRA:n vuosijäsenmaksu on 80 EUR, johon sisältyy ASE-lehden vuositilaus (jäsenlehti).

NRA:n vuosijäsenmaksu ilman ASE-lehteä on 45 EUR.

Kannatusjäsenmaksu on vähintään 40 EUR (ei sisällä jäsenlehteä, eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa). Kannatusjäsenen ei tarvitse maksaa liittymismaksua.

Perhejäsenmaksu on 30 EUR (kun yksi perheenjäsen on varsinainen jäsen, vain yksi jäsenlehti/perhe). Perhejäsenen ei tarvitse maksaa liittymismaksua.

NRA:n ainaisjäsenmaksu on 1000 EUR. Ainaisjäsenelle kuuluu myös ASE-lehti, mikäli jäsen itse ei halua siitä kieltäytyä.

NRA:n yhteisöjäsenten jäsenmaksut on porrastettu yhteisön tyypin ja suuruuden mukaan. Yhteisöjäsenmaksuluokan suuruus neuvotellaan tapauskohtaisesti, kuten muutkin yhteisön jäsenyyteen liittyvät asiat.

Tästä voitte ladata ja tulostaa PDF-muodossa olevat jäsenhakemukset.

Jäsenhakemukset palautetaan kirjallisesti osoitteeseen:

NRA RY
PL 419
00151 Helsinki

Yhteisöjäseneksi pyrkivät ottakaa yhteyttä NRA:n  hallitukseen.
Lisätietoja osoitteesta: info@nra.fi