EU PARLAMENTTIVAALIT

Kansalaisen kannalta on nyt mahdollisuus  vaikuttaa äänestämällä sellaisia edustajia, joiden tavoitteena on palauttaa EU:n jäsenvaltioille niiden omien parlamenttien päätäntävalta. Suomalainen äänestäjä voi tehdä valintoja, joiden vaikutus on seuraavien sukupolvien kannalta ratkaisevaa. Mahdollisuus erota Eurosta on todellista. Suomen Eduskunnan budjettivalta on palautettava. Suomella on oltava mahdollisuus vaikuttaa kuten Ruotsilla kelluttamalla omaa markkaa. Suomelle liittovaltiokehitys merkitsee jatkuvaa elintason laskua.

Suomella on oltava oikeus kontrolloida sosiaalisin perustein tapahtuvaa maahanmuuttoa. Kansantaloutemme on liian pieni vastaamaan suurempien “rupumaiden” talouden hoidon virheistä. EU-kriittisten äänet ovat keino saada EU toimimaan tehtyjen sopiumusten mukaisesti. EU ei voi olla amerikkalaisten pankkien ohjauksessa toimiva pankkiunioni. Äänestäjällä on nyt mahdollisuus vaikuttaa vihreiden parasiittien äänivallan vähentämiseen politiikassa. Suomella ei ole varaa ylläpitää vihreiden ajamaa ilmastopolitiikkaa.

Äänestäjä, valitse oikein! Käy äänestämässä, vain siten voit vaikuttaa!

NRA ry Hallitus