PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Olemme NRA ry:n sivuilla olleissa kirjoituksissa ja haastatteluissa tuoneet viimeisten kymmenen vuoden aikana esille Valtiosääntötuomioistuimen tarpeellisuuden Suomessa.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI XI

Kansallisen lainsäädännön ongelmaksi on Suomessa muodostunut Brysselin sanelupolitiikkaa edustavat lain valmistelijat, joiden tarkoituksena on pilkuntarkasti noudattaa Suomen olosuhteisiin huonosti soveltuvia rajoituksia.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI X

Euroopan Unionissa on ampuma-asedirektiivin muutosten vuoksi vuodesta 1991 lähtien kansalliseen lainsäädäntöön haluttu implementoida harrastustoimintaa selkeästi rajoittavia vaatimuksia.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Ei voi välttyä vaikutelmalta, ettei Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ole osoittanut katuvansa riittävästi Suomen joutumista alisteiseen asemaan USA:n vasallina.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Suomalaisilla maanomistajilla on voimassa oleva oikeus metsästää omilla maillaan ja tämä oikeus on ollut voimassa yli 500 vuotta, huolimatta Ruotsin vallan aikana vuoteen 1809 olevasta kuninkaan oikeudesta määrättyihin turkiseläimiin.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI IX

Suomeen perustettu Hybridiosaamiskeskus on ainutlaatuinen organisaatio tehtäviensä vuoksi, sillä kyseessä on Suomen valtion kontrollin ulkopuolella toimiva CIA:n etäpääte.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Suomalaisten luottamus sisäministeri Paula Risikkoon ja poliisiin on syvästi järkkynyt Turun terrori-iskun tiedottamisen vuoksi.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI VIII

Presidenttinä Donald Trump on onnistunut erinomaisesti nostamaan työllisyyttä USA:ssa ja heinäkuun loppuun mennessä oli yli 1.000.000 uutta työpaikkaa saatu aikaiseksi!

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Suomalainen poliittinen eliitti ja sotilasjohtomme ovat Naton ylivoimaa arvioidessaan joutumassa kehittämiensä uhkakuvien vuoksi ansaan.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI VII

Suomalainen Nato -hysteria on saavuttanut mittasuhteet, jolloin on syytä pysähtyä miettimään, onko joukkopsykoosi Puolustusvoimissa tapahtunut psykologisen sodankäynnin mestarien toimesta.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Villisikoja Tunisiassa, Turkissa, Bulgariassa, Romaniassa, Unkarissa, Tšekkoslovakiassa, Puolassa, Saksassa, Venäjällä ja Virossa metsästäneenä voin todeta, että Lohjalla minisian ampunut “metsästäjä” on toiminnallaan osoittautunut metsästäjien asian vastustajaksi.

LAUSUNTO HE 266/2016 vp

Eduskunta                                                                                             17.02.2017 Hallintovaliokunta HaV@eduskunta.fi   LAUSUNTO HE 266/2016 vp NRA ry on antanut lausunnon 08.08.2016 Sisäministeriön luonnoksesta SM1615952...

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI VI

Suomen poliittinen johto on Tasavallan presidentin johdolla osoittanut kansalaisille, että kuvitelma demokraattisten vaalien tulosten hyväksymisestä ei kuulu vasallivaltion johtajien maailmaan.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Isänmaallisille suomalaisille Mannerheim ratsastaa edelleen, muuallakin kuin ratsastajapatsaana, sillä ilman Mannerheimiä emme olisi saavuttaneet itsenäisyyttä 1918 ja säilyttäneet sitä 1944.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Totuutta käsitteenä on hyvin vaikeaa, suorastaan mahdotonta määrittää, mutta eräänlainen hyvin sopiva määritelmä on kolmiteräinen tikari.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI V

On se vaan niin erinomaista, kun poliisilla on töitä, eli vakoilla kansalaisten puheita todella vanhaan stasilaiseen tapaan.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Asedirektiivin implementointi Suomen ampuma-aselakiin tulee olemaan jälleen haastava tehtävä Sisäministeriön hanketta johtaville virkamiehille, sillä kuuleminen ja lausuntojen ymmärtäminen ovat kaksi eri asiaa.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

27.4. Veteraanipäivän juhlatilaisuudessa Lahdessa Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiitti puheessaan sotaveteraaneja heidän panoksestaan maamme itsenäisyyden säilyttämiseksi 1939 – 1944.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Presidentti Kekkonen käytti tarvittaessa hyvinkin voimakasta kieltä halutessaan sanoman menevän perille. Nykyisessä Suomessa voidaan esittää vakava kysymys, ovatko ministerien tehtäviä hoitavat henkilöt lainkaan tehtäviensä tasalla?

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI IV

Kristillisen kasteen saaneena voi ainoastaan hämmästellä Saatananpalvojien kykyä vallata kirkkomme ja tarjota kirkkokansalle uusia tulkintoja Jeesuksen kärsimyksistä.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Saat mitä tilaat, on ollut perussuomalaisten äänestäjille suunnattu hokema, mikä on kääntynyt esittäjäänsä vastaan.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Poliisihallituksessa on unohdettu tärkein, eli julkisen vallan tulee perustua aina lakiin!

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Suomen asema eurooppalaisen sodan sytyttyä merkitsee maamme joutumista taistelukentäksi.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI III

Kuvitelma Naton antamasta suojasta Suomelle ja isäntämaasopimuksen myönteisestä merkityksestä on ainoastaan taitavan propagandan ansiosta otettu Puolustusvoimain johdon suoranaiseksi doktriiniksi.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Poliisikoulutukseen hyväksytyistä 70 ja 80 -luvuilla laskettiin yleisesti leikkiä, koskien uutta soveltuvuustestiä.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI II

Suomalaisille on tarjoiltu Montesqieun demokratian perusteita vallan kolmijaon hienoissa periaatteissa jo 1919 ensimmäisen perustuslakimme muodossa. Valitettavasti käsitys siitä, että valtiovalta kuuluu kansalle ja sitä edustaa valittu Eduskunta, on ainoastaan kaunis ajatus juhlapuheissa.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Ampuma-aselain muutosesityksen yhteydessä joutui toimialaministeri Paula Risikko johdetuksi ansaan hyväksymällä pääministerin sijaisena esityksen ampuma-aselaista.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Suomen laillisen hallituksen sotavoimat ryhtyivät 28.1.1918 kenraali Mannerheimin käskystä riisumaan maassa olevia venäläisiä sotajoukkoja aseista.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että pääministeri Juha Sipilä vihaa maalaisia ja yleensä kantaväestöön kuuluvia suomalaisia.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Suomalaisia aseharrastajia ja metsästäjiä on jälleen kerran johdettu uskomaan suomalaisten poliitikkojen haluun suojella kansallista etua!

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Suomessa on käynnistetty ja eri oikeusasteissa käsitelty starttiaseita koskevia syytteitä. Ampuma-aselain epäonnistunut uudistus 2010, laki voimaan 13.06.2011, antoi tarkkarajaisuuden puutteiden vuoksi viranomaisille mahdollisuuden käynnistää aiheettomiksi tietämiään esitutkintoja.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI I

OIKEUS JUHLAAN
Useimmat suomalaiset ovat polveutuneet maaseudun väestä ja vain harvalla on vanhempiensa kautta suora suhde vuoden 1917 tapahtumiin Venäjän Suuriruhtinaskunnassa.

SUVAITSEVAISUUS JA ISLAM
Ulkopoliittinen Instituutti on mielletty Suomessa ainoastaan USA:n epäviralliseksi äänitorveksi!

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Suomalainen media on muuttunut Euroopan Unioniin liittymistä vuosina 1992 – 1994 ajaneesta ja siinä onnistuneesta, yksinomaan yksipuolisen tiedon välittäjäksi.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI XII

Useimmille Euroopan Unionin kansalaisille on epäselvää, millä tavoin EU:n Komissio antaa uusia direktiivejä tai millä perusteella voimassaolevia direktiivejä esitetään muutettavan!

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

ITSENÄISYYSJULISTUKSEN MUISTOPÄIVÄ
Suomen Senaatti antoi P.E. Svinhufvudin johdolla itsenäisyysjulistuksen 4 pnä joulukuuta 1917.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

ASEDIREKTIIVIIN VAIKUTTAMINEN JA ASEOIKEUS

Britannian Brexitin toteutumista pyritään kaikilla mahdollisilla keinoilla hidastamaan ja lopulta estämään. Entiset Britannian pääministerit Tony Blair ja John Major ovat julkisesti arvostelleet Britannian kansanäänestyksen tulosta!

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

POLITIIKKOJEN SUURET PUHEET JA TODELLISUUS
Pinta-alaltaan suuren, mutta EU:n jäsenvaltiona mitättömän maan Suomen politiikkojen suuret puheet koskien USA:n presidentivaaleja, ovat herättäneet valveutuneissa kansalaisissa hämmästystä.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI XI

POLIITTISEN ELIITIN SUUNNATON PELKO
Donald Trumpin valinta USA:n presidentiksi yllätti täydellisesti poliittisen eliitin Washingtonissa ja Brysselissä.

TRUMPIN VALINNAN MERKITYS ASEOIKEUTEEN
Suomalaisten viranomaisten käsittämätön halu toimia EU:n Komission etäpäätteenä on tulossa tiensä päähän, sillä USA ei tule ratifioimaan YK:n pienaseita koskevaa sopimusta ja samalla EU menettää oikeutensa perustella pienaseiden vastaisia direktiivin muutoksia.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

ASEOIKEUS JA UUSI MAAILMANJÄRJESTYS
Aseoikeuden rajoittaminen on Euroopassa aina yhdistetty sosiaalidemokraatteihin, mikä tulkinta on perustunut sosialistien haluun rajoittaa aseen kannon oikeuden ainoastaan viranomaisille.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

SUOMALAINEN VALHEIDEN VERKOSSA
Suomen hallitus on kaikissa toimissaan osoittanut palvelevansa ainoastaan USA:ta johtavan pankkieliitin etua.

Todellista vaikuttamista vaiko politikointia kotikatsomolle?

Silloin tällöin näkee lehdistä miten saamelaiset ovat kannelleet joko eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille siitä miten viranomaiset ovat jättäneet kuulematta saamelaisia heitä koskevien säädösten valmistelussa tai toimeenpanossa.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

POLIISI SUOJELEE JA TURVAA
Länsimaisissa demokraattisissa yhteiskunnissa on tavallinen kantaväestö uskonut poliisin tehtävänä olevan kansalaisten suojelemisen ja heidän perustuslain suojaaman sananvapauden turvaaminen.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI X

PUUSILMÄINEN ULKOMINISTERI TIMO SOINI
Ei voi välttyä vaikutelmalta, että liian usein tapahtuneet “rukousaamiaiset” USA:n presidentin vieraana ovat erkaannuttaneet Timo Soinin todellisuudesta.
OIKEUSVALTION ROMAHDUS
Seuratessani “sixpackin” tuskien taivalta edellisellä hallituskaudella, kuvittelin Suomen saavuttaneen tyhmyydessä aallonpohjan, mutta olin väärässä.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

VALTIOSOPIMUS VAI KAUPPASOPIMUS
Suomen perustuslain mukaan ulkopoliittisista kysymyksistä ja päätöksistä vastaa Suomen hallitus , ei Tasavallan presidentti. Tasavallan presidentillä ei ole poliittista vastuuta.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

KUNINKAALLA EI OLE VAATTEITA
Sivistyneistönä itseään pitävät ihmiset Euroopan Unionin alueella ovat unohtaneet olevansa aikanaan merkittävien sivistyskansojen jälkeläisiä, joiden tulisi vaalia kristillisiä arvoja ja etnistä alkuperäänsä.

Arkistot