PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 14

POLIISIMIEHEN ASEMAN ILMAISEMINEN JA YKSILÖIMINEN Poliisin toimintaa säätelee mm. Poliisilaki, jonka mukaan poliisimiehen on kysyttäessä/tarvittaessa ilmaistava poliisin toimien kohteena olevalle henkilölle olevansa poliisimies ja pyynnöstä esitettävä myös...