PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

STASIN MALLI SUOMEEN Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on poliisin säästötalkoissa varmistanut korkeapalkkaisten päällystöön kuuluvien edut. Pohassa lähes eläkeiässä olevat päälliköt puuhastelevat “kaffetta juoden” ja kentällä olevat poliisit ajavat takaa...

Todellisuus saamelaispolitiikassa

Kun lukee saamelaiskäräjien puheenjohtajan blogi- ja muita kirjoituksia, ei voi muuta kuin todeta, etteivät ne kerro saamelaiskäräjien politiikan todellisesta tilasta ja tavoitteista juuri mitään uutta. Saamelaiskäräjien suurin uhka itselle ja muille on sen...