“Me, jotka elimme keskitysleirissä, voimme muistaa ihmisiä, jotka kulkivat parakeissa lohduttaen muita, antaen pois viimeisen leipäpalansa. Heitä oli ehkä lukumääräisesti vähän, mutta he antavat riittävän todisteen siitä, että ihmiseltä ei voi ottaa pois viimeistä inhimillistä vapautta — vapautta valita oma suhtautumisensa mihin tahansa annetuun tilanteeseen, vapautta valita oma tiensä.” — Viktor Frankl

“Me, jotka elimme keskitysleirissä, voimme muistaa ihmisiä, jotka kulkivat parakeissa lohduttaen muita, antaen pois viimeisen leipäpalansa. Heitä oli ehkä lukumääräisesti vähän, mutta he antavat riittävän todisteen siitä, että ihmiseltä ei voi ottaa pois...

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI VII

VASTUUNKANTAJA Suomalainen on Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen 1.1.1995 yhä enenevässä määrin syyllistetty entisten siirtomaavaltioiden teoista 1800- ja 1900- luvuilla. Pienen pohjoisen maan kansaa on erityisesti suomalainen eliitti pyrkinyt pitämään maksumiehenä...

Vastine HS:n uutisointiin

Itseidentifikaatiolle ei saa asettaa mielivaltaisia esteitä Helsingin Sanomissa 11.7.2013 Heikki J. Hyvärinen puolustelee nykyistä joka suhteessa epäonnistunutta saamelaismääritelmää ja sen tulkintaa, joka jättää merkittävän osa saamelaisalueen alkuperäisväestöstä...

AHY ja didaktiikan peruskurssi

Pedagogisesti erilaisten kurssien tavoite on kouluttaa opiskelijat hallitsemaan tavoitteeksi asetettu osaamistaso. Koulutusta järjestettäessä on mahdollista laatia opintojakso monellakin tavalla, mutta kaikessa koulutuksessa on oleellista saada oppilaiden motivaatio...