Alkuperäiskansan oikeudet ovat jakamattomat

Oli aika, jolloin kaikkia Lapin alkuperäisväestään kuuluvia kutsuttiin lappalaisiksi. Myöhemmin alkoi yleistyä nimitys saamelaiset, Näytti siltä, että kysymyksessä oli vain kaksi samaa kansaa kuvaavaa nimeä, ja että nimitys saamelaiset aikaa myöten kokonaan korvaisi...

Kotietsintä

POLIISI TULEE, OLETKO VALMIS? Pakkokeinolaki 30.4.1987/450 5 LUKU Etsintä Paikkaan kohdistuva etsintä 1 § (27.6.2003/646) Kotietsintä esineen löytämiseksi Jos on syytä epäillä, että on tehty rikos, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kuusi kuukautta...

Alkuperäiskansakysymyksestä

Katse yhteiseen historiaan Viime aikoina on julkisuudessa paljon keskusteltu Lapin alkuperäisväestöihin liittyvistä kysymyksistä esimerkiksi siitä, ovatko lappalaiset alkuperäisväestöä vai ei. Lapin alkuperäiskansakysymys on jokaisella säikeellään kiinni eilisessä,...

Uhanalaiset

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)