PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI V/2011 110531

LANGETTAVA ESITUTKINTA JA MEDIA Suomessa on maan tapana ollut jo vuosikymmeniä poliisin suorittama langettava esitutkinta. Erityisesti tutkinta on aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeiden AYO käyttöön ottamisen jälkeen 2007 kohdistunut laillisesti ampuma-aseita...

Tiedote ennen 13.6.2011 haetuista aseluvista

Aselain muutoksen 124/2011 voimaanpanosäännöksen mukaan kaikki aselain mukaiset suostumukset ja luvat pysyvåt voimassa lain voimaantulon jälkeenkin. Samassa yhteydessä on edelleen todettu, että ennen lain voimaantuloa jätetty hallussapitohakemus on käsiteltävä...

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Hallituksen muodostaja kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Kataisen kansainväliset pankkisuhteet ovat erittäin oudossa tilanteessa.IMF:n pääjohtaja, entinen Ranskan valtionvarainministeri Dominique Strauss-Kahn on pidätetty New Yorkissa epäiltynä hotellin henkilökuntaan...