HE 106/2009, NRA:n lausunnot valiokunnille hallituksen esityksestä

NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry sai lausuntopyynnöt eduskunnan Hallintovaliokunnalta 22.2.2010 ja Maa- ja metsätalousvaliokunnalta 5.3.2010 koskien hallituksen esitystä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (HE 106/2009). NRA antoi...

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI III/2010 100328

HE 106/2009 VALMISTELUSTA Suomessa on lainvalmistelun taso heikentynyt ratkaisevasti vuodesta 1995 lähtien. Asiaan ovat kiinnittäneet huomiota myös oikeuskansleri ja eri yliopistojen oikeustieteellisten tiedekuntien professorit. Kansalaisten kannalta laaduton...

Kaikkien alojen asiantuntija?

Tämänpäiväisissä lehdissä psykologi Pekka Sauri on perustellut aiemmin kokoamansa Kauhajoen joukkomurhaa tutkineen lautakunnan raportin sisältöä ampuma-aseiden, nimenomaan itselataavien käsiaseiden “tarpeellisuuden” kannalta. Ottamatta huomioon sitä että...

Lehmänkauppaa

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)