Sisäasiainministeriön sidosryhmäkysely

Sisäasiainministeriö 1) Sidosryhmä, johon lähinnä kuulut: Valtioneuvosto, eduskunta Muu valtionhallinto Kuntasektori Järjestötoiminta X Yksityinen sektori Media Muu, mikä? 2) Kuinka hyvin tunnet sisäasiainministeriön toimintaa? En lainkaan Melko heikosti Kohtalaisesti...

POLIISIVALTIO ON JO OVELLASI

Tänään 25.06.2009 hallituksen esitys ampuma-aselain muuttamisesta on hyväksytty hallituksen istunnossa. Esitys on tarkoitus26.06.2009 hyväksyttää presidentin esittelyssä ja toimittaa Eduskuntaan. Esityksen laatineet tahot ovat toiminnallaan osoittaneet...

Mittumaari

Juhannus, juhlista vehrein, on jälleen vietetty rauhallisesti sateisen kolean sään toimiessa kohmettavana “järjestyksenvalvojana”. Juhlamieltä nostatti edeltä käsin Kokoomuksen Jyrki Katainen, jonka liekanarua oli hetkeksi löysätty, ilmoittamalla 16.06.2009mediassa...

Petettyjen armeija

Aseharrastajien piirissä on selkeästi havaittavissa taisteluväsymystä. Yhteinen vihollisemme on Arpajais- ja asehallintoyksikkö. Aikaisemmin on yleisesti uskottu, että toimimalla viranomaisen kanssa yhteisymmärryksessä asiat saadaan hoidettua. Ihmiset ovat liian...

NRA ry lähestyi kansanedustajia kirjeellä 15.6.2009

Kaikille kansanedustajille lähetetyssä kirjeessä NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry informoi vireillä olevan ampuma-aselakiasian merkityksestä.   15.06.2009 – Arvoisa kansanedustaja, Pyydämme Teitä kansanedustajana lukemaan tämän viestin vaikka...