PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI IV/2009 090430

ASELAKI JA EDUNVALVONTA Sisäasiainministeriön Arpajais- ja asehallintoyksikössä yksinomaan virkatyönä valmisteltu hallituksen esitys ampuma-aselaiksi on esimerkki epäonnistuneesta lainvalmistelutyöstä. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka on kiinnittänyt huomiota huonoon...

Kauhajoen koulusurmien tutkinta

Kauhajoen koulusurmien tutkinnassa oli odotettavissa 13.05.2009 alkava oikeudenkäynti, kunnes yllättäen yksityisissä asianajotoimiston tutkimuksissa ilmeni, että viranomainen oli todistettavasti saanut kirjallista tietoa Saaren käyttäytymisestä ennen koulusurmien...

090423 – LIITE1

Perustuslain vastaisuudet Suomen perustuslaki 11.6.1999/731 2.luku Perusoikeudet Perusoikeuksien rajoitusperusteiden tulee olla hyväksyttäviä ja niiden täytyy olla painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia ja perusoikeuksien rajoittamisen on oltava välttämättömiä...

NRA:n lausunto SM109/:00/2008

LAUSUNTO 20.04.2009 NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry PL 419 00151 HELSINKI Sisäasiainministeriö Poliisiosasto / Arpajais- ja asehallintoyksikkö PL 50 11101 RIIHIMÄKI Viite: Lausuntopyyntö SM109/:00/2008, 25.3.2009 ASIA: Hallituksen esitys ampuma-aselain ja eräiden...

NRA jättänyt lausuntonsa ampuma-aselaista

NRA ry on jättänyt lausuntonsa hallituksen esitykseen ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (SM109/:00/2008). Lausunnolla oleva ampuma-aselakiesitys on varsin epäselvä ja asenteellinen aseenomistajia kohtaan. Esitys on laadittu yksinomaan...