PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI X 28.10.2008

VAARAN VUODET 2002 – 2008 Arpajais- ja asehallintoyksikön (AAHY) perustaminen 2002 Riihimäelle oli silloisen sisäministerin, kokoomuksen puheenjohtaja Ville Itälän poliittisen uran suurimpia virheitä. Sosiaalidemokraattien johtamassa hallituksessa kokoomus oli...

Lääkärintodistus ampuma-aselupaa varten

Tämänhetkisten ohjeiden edellyttämään, mielenterveystodistuksen termillä kutsuttuun dokumenttiin liittyen on ollut liikkeellä runsaasti huhuja, epätietoutta ja joissain tapauksissa jopa haluttomuutta terveydenhuollon ammattilaisten taholta soveltaa tietotaitoaan asian...

Varoitus

Poliisin suorittamien takavarikkojen yhteydessä on tullut ilmi uusi laintulkinta. Kun kyseessä on ollut ampuma-aseisiin liittyvä takavarikko ja poliisi sitä suorittaessaan on takavarikoinut asiantuntemattomuuttaan myös materiaalia, joka yleisen käsityksen mukaan on...

Virkamiehet luovat kriisin

Ampuma-aselain kiristäminen on tullut pakkomielteen tapaiseksi yleiseksi vaatimukseksi, mutta kukaan ei ole pysähtynyt ajatellakseen, miksi kaikki menee näin. Asiasta on esitetty lukuisia erilaisia tapoja kiristää aseenomistajia. Yhdenkäden tuliaseet, mikä...

Mielenterveystodistuksista II

Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet erityisesti nuoremman väestönosan keskuudessa yhteiskunnan toimimattomuuden seurauksena. Tämä ongelma on ollut päättäjien tiedossa mutta vasta viimeaikaiset tapahtumat ovat herättäneet heidät huomaamaan ongelman suuruuden. Mikä...