Tiedote NRA:n jäsenille:

28.09.2007 klo 12.15 syntyperäinen Suomen kansalainen jätti eduskunnan oikeusasiamies Riitta Pauniolle allekirjoittamansa kantelun koskien Arpajais- ja asehallintoyksikön hallitusneuvos Jouni Laihon toimien tutkimista Aselupakäytäntöjen yhtenäistämisohjeen (AYO)...

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI 8/2007, 27.09.2007

ASELUPAKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMISOHJE JA ASELUVANHALTIJAN UHKAKUVAT Arpajais- ja asehallintoyksikön koko toiminnan ajan leimallista on ollut pyrkimys tulkita voimassaolevaa ampuma-aselakia aseluvanhaltijan tai aseluvanhakijan kannalta epäedullisesti. Tarkasteltaessa...

Suomen Aseseppien Yhdistyksen lausunto AYO:sta

SUOMEN ASESEPPIEN YHDISTYS RY                LAUSUNTO 27.09.2007 Sisäministeri Anne Holmlund Sisäasiainministeriö Hallituskatu 12 HELSINKI ASIA: Aselupakäytäntöjen Yhtenäistämisohje Hyvä ministeri Holmlund, Poliisin ylijohdon alaisuudessa toimiva Arpajais- ja...

NRA:n lausunto ehdotuksesta räjähdeasetukseksi

LAUSUNTO                 25.9.2007 Ylijohtaja Petri Peltonen Kauppa- ja teollisuusministeriö PL 32 00023 VALTIONEUVOSTO ASIA: Lausunto ehdotuksesta räjähdeasetukseksi ( HAREnro KTM47:00/2005 ) NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto...