SM-2006-02043/tu-51/22.6.2006

LAUSUNTO 28.09.2006 NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry PL 419 00151 Helsinki Sisäasiainministeriö Poliisiosasto Arpajais- ja Asehallintoyksikkö Viite: SM-2006-02043/tu-51/22.6.2006 ASIA: ASELUPAKÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMISOHJEET (myöhemmin AYO) NRA Kansallinen...

Lausunto HE 265 / 2004

LAUSUNTO 14.09.2006 NRA Kansallinen Kivääriyhdistys ry PL 419 00151 Helsinki www.nra.fi   Eduskunta Hallintovaliokunta   ASIA: Lausunto käsiteltävänä olevasta Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta HE...