1917 – 2017

100 vuotta itsenäisyyden julistuksesta


POLITIIKKA

TRUMP

TRUMP

“Älkää antako pelolle valtaa”

PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 14

PÄÄSIHTEERIN AJATUKSIA 14

Poliisin toimintaa säätelee mm. Poliisilaki, jonka mukaan poliisimiehen on kysyttäessä/tarvittaessa ilmaistava poliisin toimien kohteena olevalle henkilölle olevansa poliisimies ja pyynnöstä esitettävä myös virkamerkkinsä.

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

PUHEENJOHTAJALLA ON ASIAA

Olemme NRA ry:n sivuilla olleissa kirjoituksissa ja haastatteluissa tuoneet viimeisten kymmenen vuoden aikana esille Valtiosääntötuomioistuimen tarpeellisuuden Suomessa.

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI XI

PUHEENJOHTAJAN KOLUMNI XI

Kansallisen lainsäädännön ongelmaksi on Suomessa muodostunut Brysselin sanelupolitiikkaa edustavat lain valmistelijat, joiden tarkoituksena on pilkuntarkasti noudattaa Suomen olosuhteisiin huonosti soveltuvia rajoituksia.


LAKI JA OIKEUS

Poliittinen rikos

Poliittinen rikos

Poliittinen rikos politiikkaa vastaan politiikan puolesta.